« 1Moj 30:1 1 Księga Mojżeszowa 30:2 1Moj 30:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Któréj Jakób rozgniewany odpowiedział: Zażem ja za Boga, który cię zezbawił owocu żywota twojego?
2.GDAŃSKA.1881Zapalił się tedy gniewem Jakób na Rachelę, i rzekł: Zażem ja Bóg, który zawściągnął płód żywota twego?
3.GDAŃSKA.2017Jakub rozgniewał się na Rachelę i powiedział: Czy ja jestem Bogiem, który odmówił ci owocu twego łona?
4.NEUFELD.1863I zapalił się gniew Jakoba na Rachel, i rzekł: czyż ja jestem w miejscu Boga, który ci odmówił płodu żywota?
5.CYLKOWI wspłonął gniew Jakóba na Rachelę, i rzekł: "Alboż ja na miejscu Boga, który odmówił ci płodu żywota?"
6.KRUSZYŃSKIJakób zapałał gniewem do Racheli, mówiąc: "Czyż to ja, zamiast Boga, odmówiłem ci płodności?".
7.MIESESJakób oburzył się na Rachelę i rzekł: „Czyż ja jestem miasto Boga, który odmówił ci potomstwa?”
8.SPITZER.1937Tedy zapłonął gniew Jakóba na Rachelę i rzekł: – Czyż na miejscu Boga jestem ja, który zaparł u ciebie płód żywota?
9.TYSIĄCL.WYD5Jakub rozgniewał się na Rachelę i odparł: Czyż to ja, a nie Bóg, odmawiam ci potomstwa?
10.BRYTYJKAJakub rozgniewał się na Rachelę i rzekł: Czy ja jestem Bogiem, który odmówił ci potomstwa?
11.POZNAŃSKAWtedy Jakuba ogarnął gniew na Rachelę; odpowiedział więc: - Czy to ja zajmuję miejsce Boga, który odmówił ci potomstwa?
12.WARSZ.PRASKARozgniewał się tedy Jakub na Rachelę i powiedział: Czy to ja odmawiam ci potomstwa? Czy nie raczej sam Bóg?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc gniew Jakóba zapłonął na Rachelę oraz powiedział: Czy ja jestem na miejscu Boga, który ci odmówił płodu życia?
14.EIB.BIBLIA.2016.LITW końcu Jakub rozgniewał się na Rachelę: Czy to ja jestem Bogiem - wybuchnął - który odmówił ci dzieci?