« 1Moj 30:25 1 Księga Mojżeszowa 30:26 1Moj 30:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Daj mi żony i dzieci moje, za którem ci służył, że pójdę: ty wiesz posługę moję, którąm ci służył.
2.GDAŃSKA.1881Daj mi żony moje, i dzieci moje, za którem ci służył, że odejdę; bo ty wiesz posługi moje, jakom ci służył.
3.GDAŃSKA.2017Daj mi moje żony i moje dzieci, za które ci służyłem, abym mógł iść. Wiesz przecież, jak ci służyłem.
4.NEUFELD.1863Daj mi żony moje i dzieci moje, o które ci służyłem, i pójdę, gdyż znasz służbę moją, jak ci służyłem.
5.CYLKOWDaj mi żony i dzieci moje, za które ci służyłem, a pójdę; gdyż znasz służbę moję, jaką ci służyłem."
6.KRUSZYŃSKIDaj mi żony moje i dzieci moje, dla których ci służyłem, a pójdę, przecież wiesz, że ci służyłem, co ci służbą spłaciłem".
7.MIESESDaj mi, proszę, żony moje i dzieci moje, za które ci służyłem”.
8.SPITZER.1937Daj mi żony moje i dzieci moje, za które służyłem ci, a odejdę; wszak ty znasz służbę moją, jaką służyłem tobie.
9.TYSIĄCL.WYD5Daj mi moje żony, za które ci służyłem, oraz dzieci, a odejdę. Wiesz dobrze, jak ci służyłem.
10.BRYTYJKADaj mi żony moje i dzieci moje, za które ci służyłem, bo chcę odejść. Wiesz przecież, jak ci służyłem.
11.POZNAŃSKADaj mi moje żony i moje dzieci, za które pełniłem u ciebie służbę. Chcę odejść! Wiesz przecie, jak [uczciwa] była moja służba, którą wypełniałem u ciebie.
12.WARSZ.PRASKANiech mi wolno będzie zabrać moje żony i dzieci, za które u ciebie służyłem, i spokojnie odejść. Wiesz przecież, że wiernie ci służyłem.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Daj mi żony i dzieci, za które ci służyłem, a pójdę; bowiem znasz moją służbę, jaką ci służyłem.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITDaj mi moje żony i moje dzieci, za które ci służyłem, bo chciałbym odejść. Sam przecież wiesz, jak ci służyłem.