« 1Moj 30:26 1 Księga Mojżeszowa 30:27 1Moj 30:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rzekł mu Laban: Niechaj najdę łaskę przed obliczem twojem: skutkiemem doznał tego, iż mi błogasławił Bóg dla ciebie:
2.GDAŃSKA.1881I rzekł do niego Laban: Proszę, jeźlim znalazł łaskę w oczach twoich, zostań ze mną; bom doznał tego, że mi Pan dla ciebie błogosławił.
3.GDAŃSKA.2017I Laban powiedział do niego: Proszę, jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, zostań ze mną. Doznałem bowiem tego, że PAN mi błogosławił ze względu na ciebie.
4.NEUFELD.1863I rzekł do niego Laban: obym znalazł łaskę w oczach twoich, przeczuwam, iż mnie błogosławił Wiekuisty z powodu ciebie.
5.CYLKOWI rzekł do niego Laban: "Gdybym też znalazł łaskę w oczach twoich! Mam dobrą wróżbę... a błogosławił mi Wiekuisty gwoli tobie."
6.KRUSZYŃSKIRzekł mu Laban: "Jeślim znalazł łaskę w oczach twoich, zauważyłem, że Bóg mi błogosławił przez wzgląd na ciebie".
7.MIESESA Laban rzekł do niego: „Czyteż znalazłem łaskę u ciebie? Wróżyłem: „Wiekuisty błogosławił mi gwoli tobie!”,
8.SPITZER.1937Tedy rzekł do niego Laban: – Obym też znalazł łaskę w oczach twoich! Przeczuwam, że błogosławił mnie Wiekuisty gwoli tobie.
9.TYSIĄCL.WYD5Laban mu odpowiedział: Obyś mnie darzył życzliwością! Odgadłem bowiem, że Pan błogosławi mi dzięki tobie.
10.BRYTYJKAOdpowiedział mu Laban: Jeślim znalazł łaskę u ciebie, zostań u mnie, bo poznałem z wróżby, że Pan błogosławił mi przez wzgląd na ciebie.
11.POZNAŃSKAA Laban rzekł do niego: - Bądź życzliwy dla mnie! Ja odgadłem, że Jahwe błogosławił mi ze względu na ciebie.
12.WARSZ.PRASKANa to Laban rzekł: Widzę, że dzięki tobie i na mnie zsyłał Jahwe swoje błogosławieństwo.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Laban do niego powiedział: Gdybym znalazł łaskę w twoich oczach. Mam dobrą wróżbę, a WIEKUISTY błogosławił mi dzięki tobie.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITLaban odpowiedział: Jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, zostań u mnie, proszę. Wiem z wróżby, że PAN błogosławił mi ze względu na ciebie.