« 1Moj 30:28 1 Księga Mojżeszowa 30:29 1Moj 30:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A on odpowiedział: Ty wiesz, jakom ci służył: a jako wielka była w rękach moich majętność twoja.
2.GDAŃSKA.1881Tedy mu odpowiedział Jakób: Ty wiesz, jakom ci służył, i jaki był dobytek twój przy mnie.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Jakub mu odpowiedział: Ty wiesz, jak ci służyłem i jaki stał się przy mnie twój dobytek.
4.NEUFELD.1863I rzekł do niego: ty wiesz, jak ci służyłem, i czém się stała trzoda twoja u mnie.
5.CYLKOWI rzekł do niego: "Tobie wiadomo, jakom ci służył, i czém się stał dobytek twój przy mnie.
6.KRUSZYŃSKII odpowiedział mu: " Ty wiesz, co ci odsłużyłem i jakie są twoje stada ze mną.
7.MIESESOn zaś rzekł do niego: „Ty wiesz, jak służyłem tobie i czem stał się dobytek twój przy mnie,
8.SPITZER.1937Więc rzekł do niego: – Ty wiesz, jak służyłem tobie i czym stał się dobytek twój przy mnie.
9.TYSIĄCL.WYD5Jakub rzekł do niego: Ty sam wiesz, jak ci służyłem i jaki jest twój dobytek dzięki mnie.
10.BRYTYJKAI odpowiedział mu: Ty wiesz, jak ci służyłem i jaki jest dobytek twój dzięki mnie.
11.POZNAŃSKAAle on odpowiedział mu: - Ty wiesz, jak ci służyłem i jaką stała się twoja trzoda dzięki mnie.
12.WARSZ.PRASKAWtedy powiedział Jakub: Wiesz, jak ci służyłem i jak się troszczyłem o stada, które zostały mi powierzone.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Jakób powiedział do niego: Ty wiesz jak ci służyłem i czym się stał przy mnie twój dobytek.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITJakub odparł: Ty wiesz, jak ci służyłem i jakim stał się twój dobytek dzięki mnie.