« 1Moj 30:2 1 Księga Mojżeszowa 30:3 1Moj 30:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A ona: Mam, powiada, słuźebnicę Balę: wnidź do niéj, aby porodziła na kolanach moich, a żebym miała syny z niéj.
2.GDAŃSKA.1881A ona rzekła: Oto służebnica moja Bala; wnijdźże do niej, i porodzi na kolanach moich, a będę też miała syny z niej.
3.GDAŃSKA.2017A ona odpowiedziała: Oto moja służąca Bilha. Obcuj z nią i urodzi na moich kolanach, i będę miała z niej dzieci.
4.NEUFELD.1863I rzekła: otóż służebnica moja Bilhah, pójdź do niéj, aby porodziła na kolanach moich, i abym i ja miała dzieci przez nią.
5.CYLKOWI rzekła: "Oto służebnica moja Bilha, pójdź do niej, aby urodziła na kolanach moich, a zbudowaną była i ja od niej!"
6.KRUSZYŃSKII rzekła: "Oto służebnica moja Bilcha, wnijdź do niej, niech porodzi na moich kolanach, a będę przez nią miała również rodzinę".
7.MIESESA ona rzekła: „Oto służebnica moja Bilha! przystąp do niej, ona będzie rodzić na kolanach moich, więc będę miała też przez nią dzieci”.
8.SPITZER.1937Więc rzekła: – Oto służebnica moja Bilha, idź do niej, aby urodziła na łonie mojem, będę zbudowana także ja przez nią.
9.TYSIĄCL.WYD5Wtedy ona powiedziała: Mam niewolnicę Bilhę. Zbliż się do niej, aby urodziła dziecię na moich kolanach; chociaż w ten sposób będę miała od ciebie potomstwo.
10.BRYTYJKAA ona rzekła: Oto niewolnica moja Bilha, obcuj z nią, że będzie mogła porodzić na kolanach moich, abym i ja miała z niej dzieci.
11.POZNAŃSKAA ona rzekła: - Mam służebnicę Bilhę. Współżyj z nią i niech urodzi na moich kolanach, a w ten sposób i ja rozrodzę się dzięki niej.
12.WARSZ.PRASKANa to rzekła Rachel: Mam tu niewolnicę Bilhę. Zbliż się do niej! Niech urodzi na moich kolanach, żebym przynajmniej w ten sposób miała od ciebie potomstwo.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem powiedziała: Oto moja służebnica Bilha, pójdź do niej, aby urodziła na moich kolanach i bym ja była przez nią zbudowana.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITA ona na to: Dam ci moją niewolnicę, Bilhę - współżyj z nią. Niech urodzi na moje kolana, bym także ja, dzięki niej, mogła stworzyć rodzinę.