« 1Moj 30:32 1 Księga Mojżeszowa 30:33 1Moj 30:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I odpowie mi jutro sprawiedliwość moja, kiedy umowy czas przyjdzie przed tobą: a wszystko, co nie będzie pstre, ani blachowane, ani płowe, tak między owcami jako i kozami, złodziejstwo mi zadadzą.
2.GDAŃSKA.1881I da świadectwo o mnie sprawiedliwość moja na potem, gdy przyjdzie do zapłaty mojej przed tobą; wszystko co nie będzie pstre i nakrapiane między kozami, a płowe między owcami, niech będzie za kradzież poczytane przy mnie.
3.GDAŃSKA.2017Potem moja sprawiedliwość da świadectwo o mnie, gdy przyjdzie czas, abyś mi zapłacił. Wszystko, co nie będzie pstre i nakrapiane wśród kóz, a ciemne wśród owiec, niech będzie mi poczytane za kradzież.
4.NEUFELD.1863I świadczyć będzie za mną prawość moja w przyszłe dni, gdy przyjdziesz względem mego wynagrodzenia – przed tobą; wszystko co nie będzie nakrapianém i pstrém między kozami, a ciemno-czerwoném między owcami, to będzie kradzioném przezemnie.
5.CYLKOWI świadczyć będzie za mną prawość moja w dzień przyszły, gdy przyjdziesz, by mieć wynagrodzenie moje przed sobą: wszystko, coby nie było nakrapianém i pstrém między kozami, a płowém między owcami, kradzioném to będzie przy mnie."
6.KRUSZYŃSKIMoja sprawiedliwość zaświadczy za mnie jutro, gdy przyjdziesz zobaczyć zapłatę moją. To, co nie będzie nakrapiane i cechowane pomiędzy kazami i brunatne pomiędzy jagniętami, będzie u mnie skradzione".
7.MIESESPrawość moja da mi jutro świadectwo swe, skoro przystąpisz do wynagrodzenia mojego przed sobą: wszystko, co nie jest nakrapianem, lub pstrem pośród kóz, albo płowem pośród owiec, – będzie u mnie – jako skradzione”.
8.SPITZER.1937I niech świadczy za mną prawość moja w czasie przyszłym, gdy przyjdziesz co do nagrodzenia mego wobec ciebie: wszystko, co nie jest nakrapiane i pstre między kozami, ani rdzawe między owcami, kradzione byłoby u mnie.
9.TYSIĄCL.WYD5Po pewnym czasie przemówi za mną moja uczciwość. Gdy bowiem przyjdziesz, aby obejrzeć to, co będzie mi się należało jako zapłata, wszystkie kozy, które nie będą cętkowane ani pstre, oraz owce, które nie będą czarne, możesz uważać za skradzione przeze mnie.
10.BRYTYJKAPo jakimś czasie okaże się uczciwość moja, gdy przyjdziesz sam sprawdzić zapłatę moją; Wszystko, co nie będzie cętkowane i łaciate między kozami, a czarne między owcami, niech będzie uważane za skradzione przeze mnie.
11.POZNAŃSKAMoja uczciwość będzie poświadczona w przyszłości: kiedy bowiem przyjdziesz, aby rozliczyć moją należność, wtedy wszystko, co nie będzie nakrapiane i pstre wśród koźląt czy czarne pośród jagniąt, będzie uchodziło za skradzione przeze mnie.
12.WARSZ.PRASKAMoja uczciwość okaże ci się w pełni już niebawem, kiedy przyjdziesz, aby osobiście zobaczyć to, co wybrałem na zapłatę. Będziesz mógł uważać za skradzione wszystkie sztuki, które by nie były czarne w białe cętki albo białe w czarne łaty spośród jagniąt.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A w przyszły dzień, gdy przyjdziesz, by stanęło przed tobą moje wynagrodzenie, będzie za mną świadczyła sprawiedliwość. Bo wszystko, co nie będzie nakrapiane i pstre między kozami, a płowe między owcami, to przy mnie zostanie uznane za kradzież.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITPo pewnym czasie będziesz mógł przyjść, przejrzeć stada i przekonać się o mojej uczciwości. Wszystko, co nie będzie cętkowane i łaciate między kozami, a czarne między owcami, możesz uznać za ukradzione przeze mnie.