« 1Moj 30:34 1 Księga Mojżeszowa 30:35 1Moj 30:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I odłączył onego dnia kozy i owce, i barany pstre i blachowane: a wszystkę trzodę jednostajnéj barwy, to jest białej albo czarnej wełny, oddał w ręce synom swoim.
2.GDAŃSKA.1881I odłączył onegoż dnia kozły strokate, i nakrapiane, i wszystkie kozy pstre, i nakrapiane, i wszystkie, co jaką białą odmianę miały, także i płowe między owcami, i oddał je do rąk synów swych.
3.GDAŃSKA.2017W tym dniu odłączył kozły prążkowane i nakrapiane i wszystkie kozy pstre i nakrapiane, i wszystkie, które miały jakąś białą plamkę, także i czarne wśród owiec, i oddał je w ręce swych synów.
4.NEUFELD.1863I odosobnił tegoż dnia kozły pręgowate i pstre i wszystkie kozy nakrapiane i pstre, wszystko co było coś białego na niém, i wszystko ciemno-czerwone między owcami, i oddał w ręce synów swoich.
5.CYLKOWI oddzielił dnia tegoż kozły pręgowate i pstre, i wszystkie kozy nakrapiane i pstre, wszystko, na czém coś białego było, i wszystko płowe między owcami, - i oddał w ręce synów swoich.
6.KRUSZYŃSKII tego dnia odłączył kozły pstre i cechowane i wszystkie kozy pstre i cechowane, wszystko zaś, co było białe i wszystko, co było brunatne wśród baranów, oddał w ręce sług jego.
7.MIESESi usunął owego dnia kozły pstre i pręgowate, wszystkie kozy pstre i nakrapiane, na których było cośkolwiek białego i wszystko, co płowe wśród owiec, i wręczył je synom swoim.
8.SPITZER.1937I wydzielił w dniu tym kozły pręgowate i pstre i wszystkie kozy nakrapiane i pstre, wszystko, na czym było coś białego i wszystkie rdzawe między owcami i oddał w ręce synów swoich.
9.TYSIĄCL.WYD5Ale jeszcze tego samego dnia Laban oddzielił wszystkie kozły cętkowane i pstre oraz wszystkie kozy cętkowane i pstre; wszystkie, które miały cośkolwiek sierści białej, oraz owce czarne, i dał je swym synom.
10.BRYTYJKAI oddzielił tego dnia kozły pręgowate i łaciate i wszystkie kozy cętkowane i łaciate, wszystkie, na których było coś białego, i wszystkie jagnięta czarne między owcami, i oddał je swoim synom,
11.POZNAŃSKAW tym samym jeszcze dniu odłączył więc [Laban] kozły cętkowane i pstre i wszystkie nakrapiane i pstre kozy, słowem wszystko, na czym było cokolwiek białego, a także wszystkie czarne jagnięta, i dał je pod opiekę swoich synów.
12.WARSZ.PRASKAAle jeszcze tego samego dnia wybrał [Laban] wszystkie kozy czarne w białe cętki oraz czarne w białe łaty, a także wszystkie kozy białe w czarne cętki i czarne w białe łaty, poza tym wszystkie, które miały choć trochę sierści białej; a spośród owiec wszystkie, które miały choć trochę czarnej sierści. Wszystkie tak wybrane zwierzęta przekazał swoim synom.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego dnia oddzielił pręgowane i pstre kozły, wszystkie nakrapiane i pstre kozy, oraz wszystko płowe między owcami, a białe oddał w ręce swoich synów.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITTego dnia Laban oddzielił kozły pręgowane i łaciate oraz wszystkie kozy cętkowane i łaciate, wszystkie, które miały na sobie coś białego, a także wszystkie owce czarne - i oddał je pod nadzór swoim synom.