« 1Moj 30:35 1 Księga Mojżeszowa 30:36 1Moj 30:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I uczynił plac drogi na trzy dni, między sobą a między zięciem, który pasł inne trzody jego.
2.GDAŃSKA.1881I odłączył się Laban od Jakóba, jakoby na trzy dni drogi; a Jakób pasł ostatek owiec Labanowych.
3.GDAŃSKA.2017I Laban odłączył się od Jakuba na odległość trzech dni drogi. A Jakub pasł resztę stada Labana.
4.NEUFELD.1863I zrobił drogę trzech dni między sobą a między Jakobem, a Jakob pasał trzodę Labana pozostałą.
5.CYLKOWI naznaczył odległość trzech dni drogi między sobą a Jakóbem; a Jakób pasał trzodę Labana pozostałą.
6.KRUSZYŃSKII ustalił drogę na trzy dni pomiędzy sobą i Jakóbem. A Jakób pasł pozostałe stada Labana.
7.MIESESOn ustanowił odległość trzech dni drogi między sobą, a Jakóbem, Jakób zaś pasł pozostałe owce Labana.
8.SPITZER.1937I wyznaczył odległość trzech dni drogi między sobą a Jakóbem, a Jakób pasał trzodę Labana pozostałą.
9.TYSIĄCL.WYD5Ponadto wyznaczył odległość, równą trzem dniom drogi, pomiędzy sobą a Jakubem. A Jakub pasł pozostałe owce Labana.
10.BRYTYJKAI wyznaczył odległość trzech dni drogi między sobą a Jakubem. Jakub zaś pasł resztę trzody Labana.
11.POZNAŃSKAWyznaczył też odległość trzech dni drogi pomiędzy [trzodami] swymi i Jakuba. Jakub zaś pasł resztę stada Labana.
12.WARSZ.PRASKAPotem oddalił się od Jakuba na odległość trzech dni wędrówki. I tak pasł Jakub nadal pozostałe trzody Labana.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Naznaczył też odległość trzech dni drogi między sobą a Jakóbem; bo Jakób pasł pozostałą trzodę Labana.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITWyznaczył też między sobą a Jakubem odległość trzech dni drogi, podczas gdy Jakub pasł pozostałą część stad Labana.