« 1Moj 30:36 1 Księga Mojżeszowa 30:37 1Moj 30:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jakób tedy nabrawszy prętów topolowych zielonych, i migdałowych, i jaworowych, obłupił je miejscami: i odarłszy skórki, w tych, które odarte były, białość się pokazała: owe zaś lepak, które całe były, zielone zostały, i tak tym sposobem stała się barwa odmienna.
2.GDAŃSKA.1881Nabrał tedy Jakób prętów zielonych topolowych, i laskowych, i kasztanowych, i obłupił miejscami skórę ich do białego, obnażając białość, która na prętach była.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Jakub nabrał zielonych prętów topolowych, laskowych i kasztanowych i miejscami poobdzierał je z kory do białego, obnażając białość, która była na prętach.
4.NEUFELD.1863I wziął sobie Jakob pręty topoli białéj, świeże, i drzewa migdałowego i klonu, i obłupił na nich białe pasy, odkrywając białe, co było na prętach.
5.CYLKOWI nabrał sobie Jakób prętów topoli białej, świeżych, i migdałowych i jaworowych, i ostrugał na nich pasy białe, odsłaniając białość, która na prętach była.
6.KRUSZYŃSKII wziął sobie Jakób pręty zielone topolowe, miggałowe i z platanów, i zdjął paski kory, obnażając białość naprętach.
7.MIESESJakób nabrał sobie zielonych prętów topolowych, migdałowych i jaworowych, wyciął na nich białe smugi, obnażając białość, będącą na prętach,
8.SPITZER.1937Więc nabrał sobie Jakób prętów topoli świeżych, laskowych i jaworowych i naciął na nich nacięcia białe, odsłaniające białość, która była na prętach.
9.TYSIĄCL.WYD5Jakub nazbierał sobie świeżych gałązek topoli, drzewa migdałowego i platanu i pozdzierał z nich korę w taki sposób, że ukazały się na nich białe prążki.
10.BRYTYJKAWtedy Jakub wziął świeże pręty z topoli białej, z drzewa migdałowego i z platanów i powycinał w ich korze paski, tak że na prętach ukazały się białe pręgi.
11.POZNAŃSKAJakub wziął wówczas świeże gałązki topoli, migdałowca i platanu i wykroił na nich białe pasma, odkrywając biel na gałązkach.
12.WARSZ.PRASKAWtedy nazbierał Jakub świeżych gałązek topoli, drzewa migdałowego oraz platanu. Zdjął z nich korę, ale tak, że były na nich widoczne okrągłe, białe prążki.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem Jakób nabrał sobie świeżych prętów białej topoli, migdałowych i jaworowych, oraz wystrugał na nich białe pasy, odsłaniając białość, która była w prętach.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Jakub naciął sobie świeżych gałęzi topoli, migdałowca i platanów, usunął z nich część kory, tak że pojawiły się na nich białe paski,