« 1Moj 30:37 1 Księga Mojżeszowa 30:38 1Moj 30:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I nakładł ich do koryt, gdzie lano wodę, aby przyszedłszy pić trzody, miały przed oczyma pręty, a patrząc na nie poczynały.
2.GDAŃSKA.1881I nakładł onych prętów, które był obłupił, do rynien i do koryt, gdzie lano wody (gdy przychodziły owce, aby piły) nakładł ich przeciwko owcom, aby poczynały, gdyby pić przychodziły.
3.GDAŃSKA.2017Gdy stada przychodziły pić, przed stadami nakładł do rynien i koryt z wodą tych prętów, które poobdzierał z kory, aby parzyły się stada, przychodząc pić.
4.NEUFELD.1863I postawił pręty, które obłupił u koryt do pojenia wodą, gdzie przychodzą trzody pić, przed trzodę, aby zagrzały się, gdy pójdą pić.
5.CYLKOWI postawił pręty, które ostrugał, u żłobów, u koryt wody, gdzie przychodzą trzody pić, przed trzody, a gdzie grzały się, przychodząc pić.
6.KRUSZYŃSKII włożył pręty, które obdarł, naprzeciwko owcom do koryt z wodą do picia, do których przychodziły owce, aby pić; a gdy przychodziły pić, poczynały.
7.MIESESi ustawił pręty te, które ponacinał, u żłobów przy korytach wody, dokąd owce przychodzą pić, naprzeciwko owcom, ażeby rozgrzewały się, gdy przychodzą pić.
8.SPITZER.1937I ustawił pręty, które naciął, u żłobów, u koryt wody, gdzie chodziły trzody pić, naprzeciw trzody, aby poczęły, przychodząc dla picia.
9.TYSIĄCL.WYD5Tak ostrugane patyki umocował przy korytach z wodą, czyli przy poidłach, aby je miały przed sobą trzody, które przychodziły pić wodę. Gdy bowiem zwierzęta przychodziły pić wodę, parzyły się.
10.BRYTYJKAPręty, które obłupał z kory, ustawił przed owcami w żłobach i korytach z wodą, gdzie owce przychodziły pić. I parzyły się, gdy przychodziły pić.
11.POZNAŃSKATe zaś gałązki, które wykroił, poukładał równo w korytach i rynnach z wodą, dokąd stada przychodziły pić. One zaś przychodząc pić parzyły się.
12.WARSZ.PRASKAObłupione z kory gałązki powtykał wokół koryt z wodą do pojenia zwierząt. Idąc do owych koryt z wodą, zwierzęta musiały przechodzić koło tych gałązek. Tam też zwykle się parzyły.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś pręty, które wystrugał, postawił przy żłobach i przy korytach wody, gdzie trzody przychodzą pić; a przychodząc pić się parzyły.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITi umieścił tak przygotowane gałęzie przed owcami w żłobach i poidłach. Gdy owce przychodziły się napić, to również parzyły się ze sobą.