« 1Moj 31:11 1 Księga Mojżeszowa 31:12 1Moj 31:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy mi rzecze anjoł boży: „Wnieś twoje oczy wysprz a patrz, iżeć się schodzą samcy z samicami ❬...❭ ku płodzeniu płodu, bo jeśm widział wszytko, cso jest tobie Laban uczynił”.
2.WUJEK.1923Który rzekł: Podnieś oczy twoje, a obacz wszystkie samce wstępujące na samice, pstre, blachowane, i nakrapiane; bom widział wszystko, coć Laban uczynił.
3.GDAŃSKA.1881Potem rzekł: Podnieś teraz oczy swe, a obacz wszystkie samce złączające się z owcami strokatemi, pstremi, i biało nakrapianemi; bom widział wszystko, coć Laban uczynił.
4.GDAŃSKA.2017Potem powiedział: Podnieś teraz swe oczy i zobacz wszystkie samce łączące się z owcami prążkowanymi, pstrymi i biało nakrapianymi. Widziałem bowiem wszystko, co Laban ci uczynił.
5.NEUFELD.1863I rzekł: podnieśże oczy swoje i patrz! wszystkie kozły wstępujące na trzodę są pręgowate nakrapiane i pstre, gdyż widziałem wszystko co ci Laban zrobił.
6.CYLKOWI rzekł: "Podnieśże oczy twe, a obacz: wszystkie barany, pokrywające trzodę, pręgowate są, nakrapiane i pstre; gdyż widziałem wszystko, co Laban czyni tobie.
7.KRUSZYŃSKII rzekł: Podnieś oczy swoje i patrz: wszystkie barany pokrywające owce są pstre, łaciate i kropiaste, albowiem widziałem wszystko, co ci uczynił Laban.
8.MIESESa on rzekł: „Podnieśno oczy swoje i spojrzyj: wszystkie barany, pokrywające owce, są pręgowate, nakrapiane i pstrokate, albowiem widziałem wszystko, co Laban czyni tobie.
9.TYSIĄCL.WYD5mówił: Spójrz i przypatrz się: wszystkie samce pokrywające trzodę są pstre, cętkowane i łaciate; widzę bowiem, jak Laban z tobą postępuje.
10.BRYTYJKAOn zaś rzekł: Podnieś oczy i zobacz, że wszystkie samce, które pokrywają owce, są pręgowate, cętkowane i łaciate; widziałem bowiem wszystko, co ci czyni Laban.
11.POZNAŃSKAWówczas powiedział: "Podnieś tylko oczy i zobacz, że wszystkie samce pokrywające trzodę są cętkowane, nakrapiane i łaciate. Ja widziałem bowiem to wszystko, co Laban ci wyrządzał.
12.WARSZ.PRASKAA On na to: Popatrz, wszystkie samce, które mają się zbliżyć do samic, są w prążki, w cętki albo w łaty. Wszystko to dlatego, że widziałem, jakich krzywd doznawałeś ze strony Labana.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc powiedział: Podnieś twoje oczy i zobacz wszystkie barany, co pokrywają trzodę są pręgowane, nakrapiane i pstre; ponieważ widziałem wszystko, co ci czyni Laban.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITA on ciągnął: Podnieś wzrok, proszę, i zobacz: Wszystkie samce, które kryją owce, są pręgowane, cętkowane i nakrapiane, bo widziałem dokładnie, jak traktuje cię Laban.