« 1Moj 31:13 1 Księga Mojżeszowa 31:14 1Moj 31:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedysta jemu otpowiedziała Rachel a Lija: „A cso swego mamy u naszego oćca?
2.WUJEK.1923I odpowiedziały Rachel i Lia: Izaż jeszcze mamy jaką cząstkę w majętności i w dziedzictwie domu ojca naszego?
3.GDAŃSKA.1881Tedy odpowiedziała Rachel i Lija, i rzekły mu: Izaż jeszcze mamy cząstkę jaką i dziedzictwo w domu ojca naszego?
4.GDAŃSKA.2017I Rachela, i Lea odpowiedziały mu: Czy mamy jeszcze jakąś cząstkę i dziedzictwo w domu naszego ojca?
5.NEUFELD.1863I odpowiedziały Rachel i Leah, i rzekły do niego: czyż mamy jeszcze udział i dziedzictwo w domu ojca swojego?
6.CYLKOWI odpowiedziały Rachel i Lea, i rzekły do niego: "Alboż mamy jeszcze udział i dziedzictwo w domu ojca naszego?
7.KRUSZYŃSKIA odpowiadając, Rachela i Lija, rzekły mu: "Czyż mamy jeszcze jaką część i dziedzictwo w domu ojca naszego?
8.MIESESRachela i Lea odparły i rzekły do niego: „Izali mamy jeszcze udział, czy dziedzictwo w domu ojca naszego,
9.TYSIĄCL.WYD5Na te słowa Rachela i Lea rzekły do niego: Czy mamy ponadto jakiś udział i dziedzictwo w majątku naszego ojca?
10.BRYTYJKAWtedy odezwały się Rachela i Lea i rzekły do niego: Czy mamy jeszcze jaki dział i dziedzictwo w domu ojca naszego?
11.POZNAŃSKARachela i Lea odpowiedziały mu tymi słowy: - Czy w domu naszego ojca mamy jeszcze dział i dziedzictwo?
12.WARSZ.PRASKAGdy [Jakub] skończył, powiedziały do niego Rachel i Lea: Czy przysługuje nam jeszcze prawo do udziału w majątku naszego ojca albo w spuściźnie po nim?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Rachela i Lea odpowiadając, rzekły do niego: Czy mamy jeszcze udział i dziedzictwo w domu naszego ojca?
14.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Rachela i Lea wybuchnęły: Czy my mamy jeszcze dział lub dziedzictwo w domu ojca?