« 1Moj 31:38 1 Księga Mojżeszowa 31:39 1Moj 31:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPani od źwierząt ktore zginęło, jaciem szkody wszytki [szkody] napełniał, a csokoli kradziestwem zaginęło, to nigdy nie było, aby ode mnie kradziestwem cso zaginęło.
2.WUJEK.1923Anim ci porwanego od zwierza pokazował, jam wszystkę szkodę nagradzał: cokolwiek kradzieżą ginęło, na mnieś ścigał.
3.GDAŃSKA.1881Rozszarpanego od zwierza nie przyniosłem ci, jam szkodę nagradzał; z ręki mojej szukałeś tego, co było ukradzione we dnie, i co było ukradzione w nocy.
4.GDAŃSKA.2017Rozszarpanego przez zwierzę nie przynosiłem do ciebie, wynagradzałem ci szkodę; z mojej ręki domagałeś się tego, co było ukradzione we dnie i co było ukradzione w nocy.
5.NEUFELD.1863Rozszarpanego nie przyniosłem ci, jam za nie odpowiadał, z mojéj ręki domagałeś się go, kradzież dzienną czy kradzież nocną.
6.CYLKOWRozszarpanego nie przynosiłem tobie; jam za nie odpowiadał; z ręki mojej poszukiwałeś go, czy skradzione było dniem, czy skradzione nocą.
7.KRUSZYŃSKIRozerwanych przez zwierza nie przynosiłem ci; tom ja sam stratę ponosił. Wymagasz odemnie tego, co było ukradzione w dniu i co było ukradzione w nocy.
8.MIESESnie przynosiłem do ciebie rozszarpanego – ja odpowiadałem zań; u mnie poszukiwałeś go, czy było skradzione za dnia, czy skradzione było w nocy.
9.TYSIĄCL.WYD5Rozszarpanej [przez dzikie zwierzę] sztuki nie przynosiłem ci; dawałem za to moją sztukę. Jeśli ci coś zostało skradzione czy to w dzień, czy w nocy, szukałeś u mnie.
10.BRYTYJKATego, co dziki zwierz rozszarpał, nie przynosiłem ci, ale z mojego szkodę ci wyrównywałem. Ty zaś ode mnie żądałeś tego, co skradziono we dnie lub co skradziono w nocy.
11.POZNAŃSKANawet rozszarpanych sztuk nie pokazywałem ci, alem je sam uzupełniał. Domagałeś się też ode mnie i tego, co w dzień i w nocy skradziono.
12.WARSZ.PRASKANie przynosiłem ci do domu sztuk rozszarpanych przez dzikie zwierzęta; oddawałem za nie własne sztuki. Jeśli ci coś zginęło za dnia albo w nocy, zaraz u mnie wszczynałeś poszukiwania.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie przynosiłem ci także rozszarpanego przez zwierzę ja za nie odpowiadałem, poszukiwałeś go z mojej ręki; czy było skradzione dniem, czy też skradzione nocą.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITNie przynosiłem ci tego, co rozszarpały drapieżniki. Sam wyrównywałem twoje straty. Ode mnie też domagałeś się tego, co zostało skradzione za dnia albo w nocy.