« 1Moj 31:40 1 Księga Mojżeszowa 31:41 1Moj 31:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTako-ć jeśm dwadzieścia lat [i dwie] w twem domu służył, czternaście lat za dziewki a sześć lat za dobytek, i przemieniałeś moją służbę dziesięćkroć.
2.WUJEK.1923I takem ci przez dwadzieścia lat w domu twym służył: czternaście za córki, a sześć za trzody twoje: Odmieniałeś téż po dziesięćkroć zapłatę moję.
3.GDAŃSKA.1881Jużem ci dwadzieścia lat w domu twoim służył; czternaście lat za dwie córki twoje, a sześć lat za bydło twoje; a odmieniałeś zapłatę moję po dziesięć kroć.
4.GDAŃSKA.2017Dwadzieścia lat ci służyłem w twoim domu: czternaście lat za twoje dwie córki, a sześć lat za twoje bydło. A po dziesięć razy zmieniałeś moją zapłatę.
5.NEUFELD.1863Otoż dwadzieścia lat byłem w domu twoim, służyłem ci czternaście lat o dwie córki twoje, a sześć lat o trzody twoje, i zmieniałeś wynagrodzenie moje dziesięćkrotnie.
6.CYLKOWTakie to moje dwadzieścia lat w domu twoim. Służyłem ci czternaście lat za dwie córki twoje, a sześć lat za trzodę twoję; a odmieniałeś wynagrodzenie moje po dziesięćkroć.
7.KRUSZYŃSKIOto byłem przez dwadzieścia lat w domu twoim; służyłem ci czternaście lat za żony, córki twoje, a sześć lat za owce twoje, a tyś dziesięć razy zmienił nagrodę moją.
8.MIESESToć minęło mi lat dwadzieścia w domu twoim, służyłem tobie lat czternaście za obie córki twoje, a sześć lat za twoją trzodę, niemniej zmieniałeś zapłatę moją dziesięć razy.
9.TYSIĄCL.WYD5Takie były owe dwadzieścia lat w służbie u ciebie! Służyłem ci czternaście lat za dwie twoje córki, a sześć lat - za trzodę. Ty zaś wielokrotnie zmieniałeś mi zapłatę.
10.BRYTYJKATak oto dwadzieścia lat służyłem w domu twoim, czternaście lat za dwie córki twoje, a sześć lat za trzodę twoją, ty zaś dziesięć razy zmieniałeś zapłatę moją.
11.POZNAŃSKAI tak to przez dwadzieścia lat służyłem w twoim domu: czternaście lat za twoje dwie córki, a sześć lat za trzodę; ty jednak wiele razy zmieniałeś mi zapłatę.
12.WARSZ.PRASKADwadzieścia lat służyłem w twoim domu: czternaście za twoje obie córki i sześć lat za trzodę. A ty w tym czasie dziesięć razy zmieniałeś mi zapłatę.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Takie było moje dwadzieścia lat w twoim domu. Służyłem ci czternaście lat za twoje dwie córki, a sześć lat za twoją trzodę; dziesięć razy odmieniałeś moje wynagrodzenie.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób dwadzieścia lat służyłem w twoim domu, czternaście lat za dwie córki i sześć lat za owce. A ty moją zapłatę zmieniałeś dziesięć razy!