« 1Moj 32:9 1 Księga Mojżeszowa 32:10 1Moj 32:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa ja jeśm niedostojen miłosierdzia twego, a zaprawdę ❬...❭ jesteś mię jego napełnił. Laską się podpiraję przebredł jeśm Jordan ten to, a już jidę zasię ze dwiema pługoma.
2.WUJEK.1923Mniejszy jestem niż wszystkie zmiłowania twoje, i prawda twoja, którąś wypełnił słudze twemu. O lasce mojéj przeszedłem ten Jordan: a teraz ze dwiema hufcami się wracam.
3.GDAŃSKA.1881Mniejszym jest niż wszystkie zmiłowania, i niż wszystka prawda, którąś uczynił z sługą swym. Albowiem tylko o lasce mojej przeszedłem ten Jordan, a teraz mam dwa hufce.
4.GDAŃSKA.2017Nie jestem godzien wszelkiego miłosierdzia i całej wierności, które okazałeś swemu słudze. Bo tylko o lasce przeszedłem ten Jordan, a teraz mam dwa obozy.
5.NEUFELD.1863(32:11) Jestem zanadto nieznacznym względem wszelkich dobrodziéjstw i wszelkiéj wiary, które wyświadczyłeś słudze Swojemu, gdyż przy kiju swoim przeprawiłem się przez ten Jarden, a teraz składam dwa tabory.
6.CYLKOWNiegodny jestem wszystkich łask i wszelkiego dotrwania, któreś wyświadczył słudze twojemu; gdyż o kiju swoim przeprawiłem się przez Jarden ten, a teraz stanowię dwa hufce.
7.KRUSZYŃSKI(32:11) jestem małym wobec wszystkich łask i wszelakiej prawdy, jaką uczyniłeś słudze swemu; o lasce przeszedłem ten Jordan, a teraz mam dwa obozy.
8.MIESES(32:11) nie zasłużyłem na te łaski wszystkie, ni na całą wierność tę, które okazałeś słudze Twemu, albowiem o kiju swoim przekroczyłem Jordan ten, a teraz zamieniłem się na dwa obozy.
9.SPITZER.1937(32:11) Nikły jestem wobec wszystkich łask i wszelkiej wierności, które wyświadczyłeś słudze twemu, gdyż o kiju swym przebyłem Jordan ten, a teraz stanowię dwa obozy.
10.TYSIĄCL.WYD5jestem niegodny wszystkich łask i całej wierności, jakie nieustannie okazujesz Twemu słudze. Bo przecież tylko z laską w ręku przeprawiłem się [kiedyś] przez Jordan, a teraz mam dwa obozy.
11.BRYTYJKANiegodny jestem wszystkich dowodów łaski i wszystkich objawów wierności, jakie okazałeś słudze twemu, bo tylko o tym kiju moim przeprawiłem się przez Jordan, a teraz mam dwa obozy.
12.POZNAŃSKANiegodny jestem całej życzliwości i całej dobroci, jakich Twemu słudze okazałeś; bo przez ten Jordan przeszedłem o lasce, teraz natomiast przewodzę dwom obozom.
13.WARSZ.PRASKANie czuję się godzien tej łaskawości, którą okazujesz ustawicznie Twojemu słudze. Przecież przeprawiłem się kiedyś przez Jordan z jedną laską w ręku, a oto teraz mam aż dwa obozy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(32:11) Niegodny jestem wszelkich łask oraz wszelkiego dotrwania, które wyświadczyłeś twojemu słudze; przeprawiłem się przez Jarden o swym kiju, a teraz stanowię dwa hufce.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITnie jestem godny wszystkich łask i całej wierności, które okazywałeś swemu słudze, bo o samym kiju przeprawiłem się przez ten Jordan, a teraz mam ze sobą dwa obozy.