« 1Moj 32:12 1 Księga Mojżeszowa 32:13 1Moj 32:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż tu był spał prze noc, wybrał z tego, cso jimiał, ku darowaniu brata swego Ezau:
2.WUJEK.1923A gdy tam spał onéj nocy, oddzielił z tego co miał, dary Ezawowi, bratu swemu.
3.GDAŃSKA.1881I przenocował tam onej nocy, i wziął z tego, co miał przy ręku, upominek dla Ezawa, brata swego.
4.GDAŃSKA.2017I przenocował tam tej nocy, i wziął z tego, co miał pod ręką, dar dla swego brata Ezawa;
5.NEUFELD.1863(32:14) I przenocował tam tejże nocy, i wziął z tego co miał pod ręką swoją, dań dla Esawa brata swojego.
6.CYLKOWI przenocował tam tejże nocy, i wziął z tego, co miał pod ręką swoją, jako podarek dla Esawa, brata swego,
7.KRUSZYŃSKI(32:14) Jakób spędził tam tę noc i wziął z tego, co pod ręką jego, dar dla Ezawa, brata swego:
8.MIESES(32:14) On przenocował tam owej nocy i wziął z tego, co miał pod ręką, podarunek dla brata swojego Ezawa:
9.SPITZER.1937(32:14) Więc przenocował tamże tej nocy i wybrał z tego, co weszło pod rękę jego, jako podarunek dla Ezawa, brata swego.
10.TYSIĄCL.WYD5A potem przenocował na tym miejscu i wziął z dobytku swego, jako dar dla brata swego, Ezawa,
11.BRYTYJKAI przenocował tam tejże nocy. Potem wziął z tego, czego się dorobił, jako dar dla Ezawa, brata swego,
12.POZNAŃSKATam też spędził tę noc. Potem ze wszystkiego, co miał, wybrał dar dla swego brata Ezawa:
13.WARSZ.PRASKAI spędził Jakub całą noc na tym miejscu. A gdy nastał ranek, przygotował dla swojego brata, Ezawa, taki oto podarek:
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(32:14) I tam przenocował tej nocy, po czym wziął pod swą rękę z tego co miał, jako podarek dla swojego brata Esawa:
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJakub pozostał tam tej nocy. Następnie ze swojego dobytku przygotował dar dla swego brata Ezawa: