« 1Moj 32:14 1 Księga Mojżeszowa 32:15 1Moj 32:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPwielbłądow i jich cieląt trzydzieści a bykow dwadzieścia, osłow dwadzieścia a oślic dziesięć,
2.WUJEK.1923Wielbłądzic źrebnych ze źrebięty ich trzydzieści, krów czterdzieści, i byków dwadzieścia, oślic dwadzieścia, i ośląt ich dziesięć.
3.GDAŃSKA.1881Wielbłądzic odchowujących młode, ze źrebięty ich, trzydzieści, krów czterdzieści, i wołów dziesięć, dwadzieścia oślic, i dziesięć ośląt.
4.GDAŃSKA.2017Trzydzieści karmiących wielbłądzic z młodymi, czterdzieści krów i dziesięć wołów, dwadzieścia oślic i dziesięcioro ośląt.
5.NEUFELD.1863(32:16) Wielbłądzic karmiących z ich młodemi trzydzieści, krów czterdzieści i byków dziesięć, oślic dwadzieścia i osłów dziesięć.
6.CYLKOWWielbłądzic dojnych wraz ze źrebiętami ich trzydzieści; krów czterdzieści i wołów dziesięć; oślic dwadzieścia i ośląt dziesięć.
7.KRUSZYŃSKI(32:16) trzydzieści wielbłądzic karmiących z małemi, czterdzieści krów i dziesięć wołów, dwadzieścia oślic i dziesięć ośląt.
8.MIESES(32:16) trzydzieści wielbłądów dojnych, wraz z ich źrebiętami, czterdzieści krów i dziesięć wołów, dwadzieścia oślic i dziesięć ośląt,
9.SPITZER.1937(32:16) Wielbłądzic dojnych ze źrebiętami ich trzydzieści, krów czterdzieści i byków dziesięć, oślic dwadzieścia i ośląt dziesięć.
10.TYSIĄCL.WYD5trzydzieści dojnych wielbłądzic wraz z ich źrebiętami, czterdzieści krów, dziesięć wołów, dwadzieścia oślic i dziesięć ośląt.
11.BRYTYJKATrzydzieści wielbłądzic karmiących wraz z młodymi, czterdzieści krów i dziesięć byków, dwadzieścia oślic i dziesięć osiołków,
12.POZNAŃSKAtrzydzieści karmiących wielbłądzic z małymi, czterdzieści krów i dziesięć wołów, dwadzieścia oślic i dziesięć ośląt.
13.WARSZ.PRASKAtrzydzieści dojnych wielbłądzic razem z ich młodymi, czterdzieści krów, dziesięć wołów, dwadzieścia oślic i dziesięć ośląt.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(32:16) trzydzieści dojnych wielbłądzic wraz ze źrebiętami, czterdzieści krów, dziesięć byków, dwadzieścia oślic i dziesięć ośląt.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITtrzydzieści wielbłądzic karmiących wraz z ich młodymi, czterdzieści krów i dziesięć byków, dwadzieścia oślic i dziesięć osiołków.