« 1Moj 32:15 1 Księga Mojżeszowa 32:16 1Moj 32:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi posłał posły swojimi ❬...❭ a rzekł jest sługam: „Żeńcież to naprzod ❬...❭”.
2.WUJEK.1923I posłał przez ręce sług swoich, każdą trzodę zosobna, i rzekł sługom swoim: Idźcie przedemną, a niech będzie plac między stadem i stadem.
3.GDAŃSKA.1881I oddał je w ręce sług swoich, każde stado z osobna, i rzekł do sług swoich: Idźcie przede mną, a plac uczyńcie między stadem a między stadem.
4.GDAŃSKA.2017I oddał je w ręce swoich sług, każde stado oddzielnie, i powiedział do swoich sług: Idźcie przede mną i zachowajcie odstęp między stadami.
5.NEUFELD.1863(32:17) I oddał w ręce sług swoich, każde stado osobno, i rzekł do sług swoich: postępujcie przedemną, a przestrzeń uczynicie pomiędzy jedném stadem a drugiém.
6.CYLKOWI oddał w ręce sług swoich, każde stado z osobna, i rzekł do sług swoich: "Postępujcie przedemną, a przestrzeń zostawiajcie między stadem a stadem."
7.KRUSZYŃSKI(32:17) Każde stado oddał w ręce sług swoich oddzielnie i rzekł do sług swoich: "Idźcie przedemną i uczyńcie przedział między stadem a stadem".
8.MIESES(32:17) wręczył je sługom swoim, każde stado z osobna, i rzekł do sług swoich: „Pójdźcie przedemną i czyńcie odstęp pomiędzy stadem jednem, a drugiem”.
9.SPITZER.1937(32:17) I oddał w ręce sług swych każde stado osobno i rzekł do sług swych: – Postępujcie przede mną i przestrzeń zostawcie między stadem a stadem.
10.TYSIĄCL.WYD5I przekazał swym sługom każde stado oddzielnie, mówiąc: Będziecie szli przede mną w odstępach między stadami.
11.BRYTYJKAPowierzył je sługom swoim, każde stado z osobna, i rzekł do sług swoich: Idźcie przede mną, a zostawiajcie odstęp między pojedynczymi stadami.
12.POZNAŃSKAOddał je pod opiekę swoich sług, każde stado oddzielnie. [Tym] sługom tak powiedział: - Idźcie przede mną i zachowujcie odstęp między jednym stadem a drugim.
13.WARSZ.PRASKAKażde z tych stad powierzył jednemu ze swych sług i kazał im iść przed sobą, w pewnych odstępach stado od stada.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(32:17) Każde stado z osobna oddał w ręce swych sług i powiedział do swoich sług: Idźcie przede mną oraz zostawcie przestrzeń pomiędzy stadem a stadem.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPowierzył ten dar swoim sługom, każde stado z osobna, i wysłał ich z takim poleceniem: Idźcie przede mną, lecz zachowujcie odległość pomiędzy swoimi stadami.