« 1Moj 32:17 1 Księga Mojżeszowa 32:18 1Moj 32:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPtedy jemu otpowiedz: „Jakobow❬o❭ sługi twego, posłałci jest dary panu swemu Ezau a samci takież za nami jidzie”.
2.WUJEK.1923Odpowiesz: sługi twego Jakóba, dary te posłał panu memu Ezawowi: sam téż za nami idzie.
3.GDAŃSKA.1881Tedy powiesz: Sługi twego Jakóba jest to upominek, posłany panu memu Ezawowi, a oto, i sam idzie za nami.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy odpowiesz: To jest dar od twego sługi Jakuba, posłany memu panu Ezawowi. A oto on sam idzie za nami.
5.NEUFELD.1863(32:19) To odpowiész: do sługi twojego do Jakoba, jest to dań przysłana panu mojemu Esawowi i otóż on także za nami.
6.CYLKOWTedy odpowiesz: sługi twojego Jakóba; podarunek to posłany panu mojemu Esawowi; a oto i on sam za nami."
7.KRUSZYŃSKI(32:19) odpowiesz: Sługi twego Jakóba, jest to dar przesłany panu memu Ezawowi; a oto również on idzie za nami.
8.MIESES(32:19) Tedy powiesz: „Sługi twojego Jakóba; podarunek to posłany panu memu Ezawowi, a on też oto sam za nami”.
9.SPITZER.1937(32:19) Tedy odrzekniesz: – Sługi twego Jakóba, dar ten posłany dla pana mego, dla Ezawa, a oto także on sam za nami.
10.TYSIĄCL.WYD5odpowiedz: sługi twego, Jakuba; jest to dar posłany panu memu, Ezawowi, on zaś sam idzie za nami.
11.BRYTYJKAOdpowiedz: To należy do sługi twego, Jakuba. Jest to dar posłany panu memu, Ezawowi, a oto on sam idzie za nami.
12.POZNAŃSKAmasz odpowiedzieć: "Do twego sługi Jakuba. Jest to dar posłany memu panu Ezawowi, a sam Jakub idzie za nami".
13.WARSZ.PRASKAto odpowiedz, że służysz u Jakuba i że przyprowadzasz stado w darze dla twego pana, Ezawa, i że Jakub też już jest w drodze.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(32:19) Wtedy odpowiesz: Twojego sługi Jakóba; to podarunek posłany mojemu panu Esawowi; a oto on sam idzie za nami.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITodpowiedz: Do twojego sługi, do Jakuba. Jest to dar posłany memu panu, Ezawowi, a on sam podąża za nami.