« 1Moj 32:1 1 Księga Mojżeszowa 32:2 1Moj 32:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPjeż to gdyż był uźrzał, tedy rzekł: „Stworzenie boże to jest”, a przeto zdział onemu to mieśćcu Manaim ❬...❭
2.WUJEK.1923Które ujrzawszy, rzekł: Obóz to Boży: i nazwał imię miejsca onego Mahanaim, to jest Obóz.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Jakób ujrzawszy je: Obóz to Boży; i nazwał imię miejsca onego Mahanaim.
4.GDAŃSKA.2017Gdy Jakub ich ujrzał, powiedział: To obóz Boga. I nadał temu miejscu nazwę Machanaim.
5.NEUFELD.1863(32:3) I rzekł Jakob, gdy widział ich: to jest obóz Boga, i nazwał imię miejsca tego Machnajim.
6.CYLKOWI rzekł Jakób gdy ich spostrzegł: "Obóz to Boży!" i nazwał imię miejsca tego: Machnaim.
7.KRUSZYŃSKI(32:3) Gdy Jakób ich ujrzał, rzekł: "Jest to obóz Boży!" i nazwał to miejsce Mahanaim.
8.MIESES(32:3) Jakób, skoro ujrzał ich, rzekł: „To jest Obóz [Machănē] Boży” i nazwał miejscowość tę Machănajim.
9.SPITZER.1937(32:3) I rzekł Jakób, gdy ich zobaczył: – „Obóz to boży” i nazwał imię miejsca tego: Machnaim (Obóz podwójny).
10.TYSIĄCL.WYD5ujrzawszy ich, rzekł: Jest to obóz Boży. Nazwał więc to miejsce Machanaim.
11.BRYTYJKAJakub, ujrzawszy ich, rzekł: To obóz Boży. I nazwał to miejsce Machanaim.
12.POZNAŃSKAGdy ich zobaczył Jakub, rzekł: - To jest obóz Boga. I nazwał to miejsce Machanajim.
13.WARSZ.PRASKAZobaczywszy ich, [Jakub] zawołał: Jest to dar Boży. I nazwano to miejsce Machanaim.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(32:3) A gdy Jakób ich spostrzegł, powiedział: To obóz Boga. Więc nazwał imię tego miejsca Machnaim.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITKiedy ich zobaczył, stwierdził: To jest obóz Boży - dlatego nazwał to miejsce Machanaim.