« 1Moj 32:24 1 Księga Mojżeszowa 32:25 1Moj 32:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPJenże widział, iże jego przemoc nie może, i uderzył ji w biodrę a natemieście jemu umdlała.
2.WUJEK.1923Który widząc, iż go nie mógł przemódz, dotknął się żyły biodry jego, a natychmiast uschła.
3.GDAŃSKA.1881A oto, biedził się z nim mąż aż do wejścia zorzy; który widząc, że go nie mógł przemóc, uderzył Jakóba w staw biodry jego, i wytrąciła się z stawu biodra Jakóbowa, gdy się z nim mocował.
4.GDAŃSKA.2017A widząc, że nie może go pokonać, dotknął go w staw biodrowy i wytrącił biodro Jakubowi ze stawu, gdy się z nim mocował.
5.NEUFELD.1863(32:26) A ten widząc że mu nie podoła, trącił o panewkę biodra jego i wywichnęła się panewka biodrowa Jakoba podczas pasowania się z nim.
6.CYLKOWA widział, że nie podoła mu, - a dotknął był stawu biodra jego, i zwichnął się staw biodra Jakóba podczas pasowania się z nim, -
7.KRUSZYŃSKI(32:26) Widząc, że go nie przemoże, dotknął żyły biodra jego i naprężyła się żyła biodra Jakóbowego w czasie walki z nim.
8.MIESES(32:26) a skoro tenże widział, że nie podoła mu, tknął go za staw biodra jego i staw biodra Jakóba zwichnął się w czasie, gdy on mocował się z nim,
9.SPITZER.1937(32:26) Ale widział, że nie przemoże go, tedy chwycił staw biodra jego i zwichnął się staw biodra Jakóba, gdy pasował się z nim.
10.TYSIĄCL.WYD5a widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim.
11.BRYTYJKAA gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował.
12.POZNAŃSKAa widząc, że nie może go przemóc, uderzył w staw biodrowy i zwichnął Jakubowi staw biodrowy w czasie walki z nim.
13.WARSZ.PRASKAÓw ktoś, nie mogąc pokonać Jakuba, w pewnym momencie ugodził go w staw biodrowy. I wyskoczyła Jakubowi kość ze stawu podczas dalszej walki.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(32:26) A widział, że mu nie podoła; i podczas mocowania się z nim dotknął stawu jego biodra, więc zwichnął się staw biodra Jakóba.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy zdał sobie sprawę, że go nie pokona, uderzył go w staw biodrowy i, mocując się z nim, zwichnął staw biodrowy Jakuba.