« 1Moj 32:26 1 Księga Mojżeszowa 32:27 1Moj 32:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi rzekł jest k niemu: „Ktore jest tobie jimię?” Otpowiedział: „Mnie Jakob dzieją”
2.WUJEK.1923I rzekł: Co za imię twoje? odpowiedział: Jakób.
3.GDAŃSKA.1881Tedy mu rzekł: Co za imię twoje? I odpowiedział: Jakób.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy mu powiedział: Jakie jest twoje imię? I odpowiedział: Jakub.
5.NEUFELD.1863(32:28) I rzekł do niego: jakie imię twoje? i rzekł: Jakob.
6.CYLKOWI rzekł do niego: "Jakie imię twoje?" I odpowiedział: "Jakób."
7.KRUSZYŃSKI(32:28) I rzekł do niego: "Jakie jest imię twoje?" Odpowiedział: "Jakób".
8.MIESES(32:28) Nato rzekł [anioł] do niego, „Jak się zowiesz?” a on rzekł: „Jakób”,
9.SPITZER.1937(32:28) Więc rzekł do niego: – Jakie jest imię twoje? A odrzekł: Jakób.
10.TYSIĄCL.WYD5Wtedy [tamten] go zapytał: Jakie masz imię? On zaś rzekł: Jakub.
11.BRYTYJKAWtedy rzekł do niego: Jakie jest imię twoje? I odpowiedział: Jakub.
12.POZNAŃSKAZapytał go wtedy: - Jakie jest twoje imię? Odpowiedział: - Jakub!
13.WARSZ.PRASKAWtedy tamten zapytał: Jak się nazywasz? A on odpowiedział: Jakub.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(32:28) Zatem powiedział do niego: Jakie jest twoje imię? Więc odpowiedział: Jakób.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZapytał go zatem: Jak ci na imię? I odpowiedział: Jakub.