« 1Moj 32:27 1 Księga Mojżeszowa 32:28 1Moj 32:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy Bog rzecze jemu wtenczas: „Nigdy juże sługą nie będziesz Jakob, ale Israhel twe jimię będzie, zaprawdę kiedyż jeś przeciw Bogu był ❬...❭, tym pak więcej przeciw ludu będziesz wicięzcą”.
2.WUJEK.1923A on rzekł: Żadną miarą nie będzie nazwane imię twoje Jakób, ale Izrael; bo jeźliś przeciw Bogu był mocnym, daleko więcéj przeciw ludziom przemożesz.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł: Nie będzie nazywane więcej imię twoje Jakób, ale Izrael; boś sobie mężnie poczynał z Bogiem, i z ludźmi, i przemogłeś.
4.GDAŃSKA.2017I powiedział: Twoim imieniem nie będzie już Jakub, ale Izrael, bo mężnie zmagałeś się z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś.
5.NEUFELD.1863(32:29) I rzekł: nie Jakob będzie odtąd imię twoje, ale Jisrael, gdyż walczyłeś o pierwszeństwo z boską istotą i z ludźmi i przemogłeś.
6.CYLKOWI rzekł: "Nie Jakób będzie nazywane odtąd imię twoje, ale Israel; gdyż walczyłeś z istotą boską i z ludźmi, i przemogłeś."
7.KRUSZYŃSKI(32:29) I odrzekł: Twoje imię nie będzie dalej Jakób, lecz Izrael, ponieważ walczyłeś z Bogiem, więc i ludzi przemożesz.
8.MIESES(32:29) wówczas rzekł: „Nie będziesz więcej zwał się: „Jakób”, lecz „Izrael” [Jisrael], albowiem zmagałeś [sarita] się z istotą Boską i z mężami, a podołałeś”.
9.SPITZER.1937(32:29) Tedy rzekł: – Nie Jakób będzie nadal imię twoje, ale Jizrael, gdyż walczyłeś z istotą boską (aniołem) i z ludźmi i zwyciężyłeś.
10.TYSIĄCL.WYD5Powiedział: Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś.
11.BRYTYJKAWtedy rzekł: Nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś.
12.POZNAŃSKAA [tamten] rzekł: - Nie będą cię już zwali imieniem Jakub, lecz Izrael, bo z Bogiem się potykałeś i z ludźmi i zwyciężyłeś.
13.WARSZ.PRASKATamten zaś rzekł: Od tej pory już nie będziesz się nazywał Jakub, tylko Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i odniosłeś zwycięstwo.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(32:29) I powiedział: Odtąd twoje imię nie będzie nazywane Jakób ale Israel; gdyż walczyłeś z Bogiem oraz z ludźmi i ich przemogłeś.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas usłyszał: Nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo zmagałeś się z Bogiem i z ludźmi - i zwyciężyłeś.