« 1Moj 32:28 1 Księga Mojżeszowa 32:29 1Moj 32:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI opytał jego Jakob: „Powiedz mi, ktore tobie jest jimię”. Otpowiedział Bog: „Przecz pytasz mego jimienia, jeż jest dziwne?” I pożegnał jest ji na temże to mieśćcu,
2.WUJEK.1923Spytał go Jakób: Powiedz mi, jakiem cię imieniem zowią? Odpowiedział: Przecz się pytasz o imieniu mojem? I błogosławił mu na onemże miejscu.
3.GDAŃSKA.1881I spytał Jakób mówiąc: Oznajmij mi proszę imię twoje; a on odpowiedział: Czemu się pytasz o imieniu mojem? I tamże mu błogosławił.
4.GDAŃSKA.2017I Jakub spytał: Powiedz mi, proszę, twoje imię. A on odpowiedział: Czemu pytasz o moje imię? I tam mu błogosławił.
5.NEUFELD.1863(32:30) I zapytał Jakob i rzekł: powiedz mi, proszę, imię swoje, i rzekł: dla czegóż to pytasz o wymawianém imię moje? i błogosławił mu tamże.
6.CYLKOWI zapytał Jakób i rzekł: "Powiedz mi téż imię twoje!" I odpowiedział: "Czemu to pytasz o imię moje?" I błogosławił mu tamże.
7.KRUSZYŃSKI(32:30) I zapytał się Jakób, mówiąc: "Oświadcz - proszę, jakie jest imię twoje?" i rzekł: "Dlaczego się ty pytasz o imię moje?" I błogosławił mu tam.
8.MIESES(32:30) Jakób zapytał się, i rzekł, „Powiedzno mi imię swoje”, a on powiedział: „Czemu pytasz się o imię moje?” i błogosławił jemu tam.
9.SPITZER.1937(32:30) Więc zapytał Jakób i rzekł: – Powiedz mi, proszę, imię twoje. A odrzekł: – Czemu to pytasz o imię moje? I błogosławił go tamże.
10.TYSIĄCL.WYD5Potem Jakub rzekł: Powiedz mi, proszę, jakie jest Twe imię? Ale on odpowiedział: Czemu pytasz mnie o imię? - i pobłogosławił go na owym miejscu.
11.BRYTYJKAA Jakub zapytał, mówiąc: Powiedz mi, proszę, jakie jest imię twoje? Na to odpowiedział: Dlaczego pytasz o imię moje? I tam mu błogosławił.
12.POZNAŃSKAA wówczas Jakub poprosił: - Racz mi wyjawić swe imię. Odpowiedział: - Czemu pytasz o moje imię? Lecz pobłogosławił go tam.
13.WARSZ.PRASKAWtedy rzekł Jakub: Powiedz mi teraz, jak ty się nazywasz? Ale [nieznajomy] odrzekł: Dlaczego mnie pytasz, jak się nazywam? [Potem nic nie mówiąc] pobłogosławił go na tym samym miejscu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(32:30) A Jakób zapytał, mówiąc: Powiedz mi także twoje imię. Zaś on odpowiedział: Czemu pytasz o moje imię? I tam mu błogosławił.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPo tych słowach Jakub zapytał: Powiedz mi, proszę, jak Ty masz na imię? Dlaczego mnie pytasz o imię? - usłyszał. I błogosławił mu tam.