« 1Moj 32:29 1 Księga Mojżeszowa 32:30 1Moj 32:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi zdział jest Jakob temu mieśćcu Fanuel rzekąc: „Widział jeśm Boga obliczym w oblicze a zbawiona jest dusza moja”.
2.WUJEK.1923I nazwał Jakób imię onego miejsca Phanuel, mówiąc: Widziałem Boga twarzą w twarz, a zbawiona jest dusza moja.
3.GDAŃSKA.1881Tedy nazwał Jakób imię miejsca onego Fanuel, mówiąc: Iżem widział Boga twarzą w twarz, a zachowana jest dusza moja.
4.GDAŃSKA.2017Jakub nadał więc temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc: Widziałem bowiem Boga twarzą w twarz, a moja dusza została zachowana.
5.NEUFELD.1863(32:31) I nazwał Jakob imię miejsca tego Peniel, gdyż mówił: widziałem Boga twarz w twarz, i ocalała dusza moja.
6.CYLKOWI nazwał Jakób imię miejscowości tej: Peniel: "gdyż widziałem bóstwo twarzą w twarz, a ocalała dusza moja."
7.KRUSZYŃSKI(32:31) I nazwał Jakób to miejsce Peni-El, "ponieważ, mówił, widziałem Boga twarzą w twarz i zachowane jest życie moje".
8.MIESES(32:31) Jakób nazwał tę miejscowość: „Pěńiēl”, gdyż „widziałem istotę Boską twarz w twarz [panim el panim], a osoba moja ocalała”.
9.SPITZER.1937(32:31) Tedy nazwał Jakób imię miejsca tego Peni-El, gdyż widziałem istotę Bożą twarzą w twarz, a ocalała dusza moja.
10.TYSIĄCL.WYD5Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc: Mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie.
11.BRYTYJKAI nazwał Jakub to miejsce Peniel, mówiąc: Oglądałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało życie moje.
12.POZNAŃSKAI Jakub dał potem miejscu temu imię Penuel: "Bo widziałem - [mówił] - Boga twarzą w twarz, a jednak pozostałem przy życiu".
13.WARSZ.PRASKAMiejscu temu nadał Jakub nazwę: Penuel, mówiąc: Choć widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem moje życie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(32:31) A Jakób nazwał imię tej miejscowości Peniel; mówiąc: Ponieważ widziałem bóstwo twarzą w twarz, a ocalała moja dusza.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNa pamiątkę tego zdarzenia Jakub nadał temu miejscu nazwę Peniel. Tu oglądałem Boga twarzą w twarz - powiedział - i ocalała moja dusza.