« 1Moj 32:31 1 Księga Mojżeszowa 32:32 1Moj 33:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzeńże to przyszli synowie israhelszczy ❬...❭, przeto że jest dotknął anjoł boży żyły biodra jego i chramał jest aż do śmierci.
2.WUJEK.1923Dla któréj przyczyny nie jadają żyły synowie Izrael, która uschnęła w biedrze Jakóbowéj, aż do dnia dzisiejszego: iż się dotknął żyły biodry jego i zmartwiała.
3.GDAŃSKA.1881Przetoż nie jadają synowie Izraelscy żyły skurczonej, która jest przy stawie biodry, aż do dnia tego, iż był uderzył w staw biodry Jakóbowej, i w żyłę skurczoną.
4.GDAŃSKA.2017Dlatego do dziś synowie Izraela nie jadają ścięgna, które jest w stawie biodrowym, gdyż dotknął Jakuba w staw biodrowy, w ścięgno, które się skurczyło.
5.NEUFELD.1863(32:33) Dla tego nie zwykli jadać synowie Jisraela ścięgna, co na panewce biodrowéj, aż do dnia dzisiejszego, gdyż trącono o panewkę biodrową Jakoba, o ścięgno.
6.CYLKOWPrzeto nie jadają synowie Israela żyły skurczonej, co na stawie biodra, po dziś dzień, ponieważ dotknął na stawie biodra Jakóba żyły skurczonej.
7.KRUSZYŃSKI(32:33) Dlatego synowie Izraela nie jedzą aż do dnia tego żyły, która jest nerwem biodrowem, ponieważ dotknął się żyły biodra Jakóba i żyła zdrętwiała.
8.MIESES(32:33) Dlatego nie jedzą Synowie Izraela żyły skurczonej, która znajduje się przy stawie biodra, do dnia dzisiejszego, ponieważ tknął za staw biodra Jakóba, za żyłę skurczoną.
9.SPITZER.1937(32:33) Dlatego nie jadają synowie Izraela ścięgna biodra, które jest na miednicy biodra, po dzień dzisiejszy, gdyż ujął (anioł) za staw biodra Jakóba, za ścięgno biodra.
10.TYSIĄCL.WYD5Dlatego Izraelici nie jadają po dzień dzisiejszy ścięgna, które jest w stawie biodrowym, gdyż Jakub został porażony w staw biodrowy, w ścięgno biodra.
11.BRYTYJKADlatego synowie Izraela aż do dnia dzisiejszego nie jedzą ścięgna, które jest w stawie biodrowym, ponieważ uderzył Jakuba w staw biodrowy, w to właśnie ścięgno.
12.POZNAŃSKADlatego Izraelici aż po dzień dzisiejszy nie jedzą ścięgna, które się mieści w stawie biodrowym. On bowiem uderzył Jakuba w staw biodrowy, właśnie w to ścięgno.
13.WARSZ.PRASKAPo dzień dzisiejszy Izraelici nie jadają ścięgna, które znajduje się przy stawie biodrowym, gdyż Jakub został ugodzony w staw biodrowy, tam gdzie jest owo ścięgno.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(32:33) Dlatego po dziś dzień synowie Israela nie jadają skurczonej żyły, która jest na stawie biodra, gdyż dotknął skurczonej żyły na stawie biodra Jakóba.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego synowie Izraela aż do dnia dzisiejszego nie jedzą ścięgna udowego, które jest przy stawie biodrowym, ponieważ w ten staw i ścięgno Jakub został uderzony.