« 1Moj 32:3 1 Księga Mojżeszowa 32:4 1Moj 32:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi przykazał jest jim rzekąc: „Powiedzcie panu memu Ezau: „Toć wskazuje brat twoj Jakob: „U Labana był jeśm w gościnie aże do dzisiejszego dnia.
2.WUJEK.1923I przykazał im mówiąc: Tak rzeczecie panu memu, Ezawowi: To mówi brat twój Jakób: U Labana byłem gościem, i mieszkałem aż do dzisiejszego dnia.
3.GDAŃSKA.1881I rozkazał im mówiąc: Tak rzeczecie do pana mego Ezawa: To mówi sługa twój Jakób: U Labana byłem gościem, i mieszkałem z nim aż do tego czasu.
4.GDAŃSKA.2017I rozkazał im: Tak powiecie do mego pana Ezawa: To mówi twój sługa Jakub: Byłem gościem u Labana i przebywałem z nim aż do tego czasu.
5.NEUFELD.1863(32:5) I przykazał im mówiąc: tak powiédzcie panu mojemu Esawowi: tak mówił sługa twój Jakob: u Labana przemieszkiwałem i bawiłem dotąd.
6.CYLKOWI rozkazał im, i rzekł: "Tak powiecie panu mojemu, Esawowi: tak rzecze sługa twój Jakób: u Labana gościłem, i bawiłem dotąd.
7.KRUSZYŃSKI(32:5) I rozkazał im, mówiąc: "Tak powiecie panu memu Ezawowi: Tak mówi sługa twój Jakób: Przebywałem u Labana i pozostałem aż dotąd.
8.MIESES(32:5) i polecił im, mówiąc: „Tak powiedzcie panu mojemu Ezawowi: „Tak rzekł sługa twój Jakób: „U Labana przebywałem i zabawiłem dotychczas.
9.SPITZER.1937(32:5) I nakazał im, rzekłszy: – Tak powiecie panu memu Ezawowi: tak rzecze sługa twój Jakób: gościłem i przebywałem u Labana aż dotychczas.
10.TYSIĄCL.WYD5dając im takie polecenie: Tak powiedzcie panu memu, Ezawowi: To mówi sługa twój, Jakub. Przebywałem u Labana i aż do tego czasu byłem nieobecny.
11.BRYTYJKAI dał im takie polecenie: Tak powiecie panu mojemu Ezawowi: To mówi sługa twój, Jakub: Byłem gościem Labana i zatrzymałem się tam aż dotąd.
12.POZNAŃSKAdając im takie polecenie: - Tak powiecie do mego pana, Ezawa: "Twój sługa Jakub donosi: jako gość mieszkałem u Labana i przebywałem tam aż do tego czasu.
13.WARSZ.PRASKAz takim oto poleceniem: Powiedzcie mojemu panu, Ezawowi, tak: To mówi sługa twój, Jakub. Przebywałem u Labana i dlatego aż dotąd byłem tu nieobecny.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(32:5) i im rozkazał, mówiąc: Tak powiecie mojemu panu Esawowi: Tak mówi twój sługa Jakób: Gościłem u Labana i dotąd tam mieszkałem.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWysyłając ich, polecił: Tak powiecie mojemu panu, Ezawowi: To mówi twój sługa, Jakub: Przebywałem u Labana i gościłem u niego aż dotąd.