« 1Moj 32:4 1 Księga Mojżeszowa 32:5 1Moj 32:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPMamci wołow, owiec, osłow dosyć a sług i służebnic dosyć, posyła❬m❭ć ninie [w] poselstwo k tobie, ku panu swemu, ażby❬ch❭ nalazł miłość przed twym obliczym””.
2.WUJEK.1923Mam woły, i osły, i owce, i sługi, i służebnice: i ślę teraz poselstwo do pana mego, abych nalazł łaskę przed obliczem twojem.
3.GDAŃSKA.1881A mam woły i osły, owce, i sługi, i służebnice, a posyłam odpowiedzieć panu memu, żebym znalazł łaskę w oczach twoich.
4.GDAŃSKA.2017Mam woły, osły i owce, służących i służące, a posyłam oznajmić to memu panu, żebym znalazł łaskę w twoich oczach.
5.NEUFELD.1863(32:6) I dostały mi się woły i osły, trzody i sługi i służebnice, i posyłam oznajmić to panu swojemu, aby znaleźć łaskę w oczach twoich.
6.CYLKOWAle nagromadziły się u mnie woły i osły, trzody, sługi i służebnice; a posyłam oznajmić to panu mojemu, by znaleźć łaskę w oczach twoich."
7.KRUSZYŃSKI(32:6) Mam woły i osły, owce, sługi i służące i posłałem powiadomić pana mego, abym znalazł łaskę w twoich oczach".
8.MIESES(32:6) Posiadłem woły, osły i trzodę, służących i służebnice, – posyłam oznajmić to panu mojemu, ażeby znaleźć łaskę u ciebie”.
9.SPITZER.1937(32:6) I dostały się mi woły, osły, stada i sługi i służebnice i posyłam, aby donieść panu memu, żeby znaleźć łaskę w oczach twoich.
10.TYSIĄCL.WYD5Nabyłem sobie woły, osły, trzodę, sługi i niewolnice. Pragnę więc przez posłów oznajmić o tym tobie, panie mój, abyś mnie darzył życzliwością.
11.BRYTYJKAA mam woły i osły, trzody, niewolników i niewolnice; i posyłam posłów, aby dać znać o tym panu mojemu, by znaleźć łaskę u ciebie.
12.POZNAŃSKAMam woły, osły i owce, sługi i służebnice. Posyłam tę wiadomość memu panu, aby był mi łaskaw".
13.WARSZ.PRASKAZdołałem się dorobić wołów i osłów, trzody [owiec i kóz], sług i służebnic. Chciałbym cię o tym wszystkim powiadomić, panie mój, żebyś był dla mnie łaskaw.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(32:6) Ale nagromadziło się u mnie bydło, osły, trzody, sługi i służebnice, więc posyłam oznajmić to memu panu, by znaleźć łaskę w twoich oczach.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITMam ze sobą bydło, osły i owce, niewolników i niewolnice. Powiadamiam cię o tym, mój panie, bo liczę na to, że mnie potraktujesz łaskawie.