« 1Moj 32:7 1 Księga Mojżeszowa 32:8 1Moj 32:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa rzekąc: „Przyszedłliby Ezau ku jednemu pługu a pobiłby ji, tedy drugi pług, jenże by ostał, będzie zbawion”.
2.WUJEK.1923Mówiąc: Jeźli przyjdzie Ezaw do jednego hufca, a porazi go, tedy hufiec drugi, który zostanie, będzie zachowany.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł: Jeźliby przyszedł Ezaw do jednego hufca, a poraziłby go, tedy hufiec, który pozostanie, będzie zachowany.
4.GDAŃSKA.2017I powiedział: Jeśli Ezaw przyjdzie do jednego obozu i uderzy na niego, to drugi obóz ocaleje.
5.NEUFELD.1863(32:9) I rzekł: jeżeli przyjdzie Esaw do jednego taboru i pobije go, to tabor pozostały będzie się ratował ucieczką.
6.CYLKOWI rzekł: "Jeżeliby napadł Esaw na jeden hufiec, a poraził go, wtedy hufiec pozostały ocaleje."
7.KRUSZYŃSKI(32:9) i rzekł: "Jeżeli przyjdzie Ezaw do obozu i uderzy nań, to może pozostały obóz ocaleje".
8.MIESES(32:9) i rzekł: „Jeżeli Ezaw przybędzie do jednego obozu i porazi go, ocaleje obóz pozostały”.
9.SPITZER.1937(32:9) I rzekł: – Jeśli przyjdzie Ezaw do jednego obozu i pobije go, stanie się, że obóz pozostały uniknie.
10.TYSIĄCL.WYD5myśląc sobie: Jeśli Ezaw uderzy na jeden obóz i pobije go, przynajmniej drugi obóz ocaleje.
11.BRYTYJKAPomyślał bowiem: Jeżeli Ezaw napadnie na jeden obóz i pobije go, wtedy ocaleje drugi obóz.
12.POZNAŃSKABo myślał sobie: Jeżeli Ezaw wtargnie do jednego obozu i porazi go, ocaleje wówczas chociaż ten drugi obóz.
13.WARSZ.PRASKAI myślał sobie tak: Jeśli Ezaw uderzy na jeden obóz i zagarnie go, to zostanie przynajmniej drugi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(32:9) Nadto powiedział: Jeśli Esaw napadnie na jeden hufiec i go porazi, wtedy pozostały hufiec ocaleje.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWychodził z założenia, że jeśli Ezaw napadnie na jeden obóz i pobije go, drugi obóz będzie miał czas, by ratować się ucieczką.