« 1Moj 32:8 1 Księga Mojżeszowa 32:9 1Moj 32:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekł jest Jakob: „Bog Abramow ❬...❭, oćca mego Isaaka, Gospodzin, jenże❬ś❭ mi rzekł: „Wroć się do ziemie swej na mieśćce porodzenia swego a tuć tobie dobrze uczynię”,
2.WUJEK.1923I rzekł Jakób: Boże ojca mego Abrahama, i Boże ojca mego Izaaka: Panie, któryś mi rzekł: Wróć się do ziemie twojéj, i na miejsce narodzenia twego, a uczynięć dobrze:
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Jakób: Boże ojca mego Abrahama, i Boże ojca mego Izaaka, Panie, któryś do mnie rzekł: Wróć się do ziemi twojej, i do rodziny twojej, a uczynięć dobrze.
4.GDAŃSKA.2017Potem Jakub powiedział: Boże mego ojca Abrahama i Boże mego ojca Izaaka, PANIE, który do mnie powiedziałeś: Wróć do twojej ziemi i do twojej rodziny, a będę ci wyświadczał dobro.
5.NEUFELD.1863(32:10) I rzekł Jakob; Boże ojca mojego Abrahama, i Boże ojca mojego Jicchaka, o Wiekuisty! któryś mi mówił: wróć do kraju swojego i do ojczyzny swojéj a uczynię ci dobrze.
6.CYLKOWI rzekł Jakób: "Boże ojca mojego Abrahama, i Boże ojca mojego Ic'haka, Wiekuisty, któryś rzekł do mnie: wróć do ziemi twojej i do ojczyzny twojej a uszczęśliwię cię.
7.KRUSZYŃSKI(32:10) Rzekł Jakób: "Bóg ojca mego Abrahama i Bóg ojca mego Izaaka, Pan rzekł do mnie: Wróć do ziemi swej, do miejsca twego urodzenia, a okażę ci dobro;
8.MIESES(32:10) I Jakób rzekł: „Boże ojca mojego Abrahama, Boże ojca mojego Izaka, Wiekuisty, który rzekłeś do mnie: „Powróć do kraju twojego, do ojczyzny twojej, a ja będę dobrze czynił tobie,
9.SPITZER.1937(32:10) I rzekł Jakób: – Boże ojca mego Abrahama i Boże ojca mego Izaka, Wiekuisty, który rzekłeś do mnie: – Wróć do ziemi twej i do miejsca urodzenia, a uszczęśliwię ciebie!
10.TYSIĄCL.WYD5A potem zaczął się modlić: Boże Abrahama i Boże ojca mego, Izaaka, Panie, który mi nakazałeś: Wróć do twego kraju rodzinnego, gdzie będę ci świadczył dobro,
11.BRYTYJKAPotem rzekł Jakub: Boże ojca mego Abrahama i Boże ojca mego Izaaka, Panie, który do mnie powiedziałeś: Wróć do ziemi swojej i do ojczyzny swojej, a będę ci czynił dobrze,
12.POZNAŃSKAI modlił się Jakub: - Boże ojca mego Abrahama! Boże ojca mego Izaaka, Jahwe! Tyś mi polecił: "Wracaj do swego kraju, do swojej rodziny, a Ja sprawię, że będzie ci się dobrze działo".
13.WARSZ.PRASKAA potem tak zaczął się modlić: Boże ojca mojego, Abrahama, Boże ojca mojego, Izaaka, Jahwe, który kazałeś mi wrócić do mego ojczystego kraju, gdzie miałem doznać wiele dobra!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(32:10) Jakób także powiedział: Boże mojego przodka Abrahama, Boże mojego ojca Ic'haka, WIEKUISTY, który do mnie powiedziałeś: Wróć do twojej ziemi, do twej ojczyzny, a cię uszczęśliwię.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJakub zwrócił się też do Boga: Boże mego ojca Abrahama i Boże mego ojca Izaaka, PANIE, który do mnie powiedziałeś: Wróć do swojej ziemi i do swoich krewnych, a będę ci szczęścił,