« 1Moj 32:32 1 Księga Mojżeszowa 33:1 1Moj 33:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPotem Jakob wzglądnie i uźrzy Ezau jidąc ze cztyrmisty mężow. ❬...❭ synow[ie] Lije a Rachel ❬...❭
2.WUJEK.1923A podniósłszy Jakób oczy swe, ujrzał Ezawa jadącego, a z nim cztery sta mężów: i rozdzielił syny Lii, i Rachel, i obu służebnic.
3.GDAŃSKA.1881A podniósłszy Jakób oczy swe ujrzał, a oto, Ezaw idzie, a z nim cztery sta mężów; i rozdzielił dzieci, z osobna Lii, i z osobna Racheli, i z osobna dwu służebnic.
4.GDAŃSKA.2017Potem Jakub podniósł oczy i zobaczył, że Ezaw nadchodzi, a z nim czterystu mężczyzn. Podzielił więc dzieci między Leę, Rachelę a dwie służące.
5.NEUFELD.1863I podniósł Jakob oczy swoje i widział a otóż Esaw przychodzi, a z nim czterysta ludzi. I podzielił dzieci między Leah, Rachel i dwie służebnice.
6.CYLKOWI podniósł Jakób oczy swoje, i spojrzał, a oto Esaw nadciąga, a z nim czterysta ludzi. I rozdzielił Jakób dzieci między Leę, Rachelę i dwie służebnice.
7.KRUSZYŃSKIJakób podniósł oczy swe i ujrzał, a oto Ezaw nadchodzi, a z nim czterysta ludzi. Porozdzielał dzieci: przy Liji, przy Racheli i przy dwóch służebnicach;
8.MIESESJakób podniósł oczy swoje i ujrzał, a oto Ezaw nadciąga, a z nim razem mężów czterysta, więc rozdzielił dzieci: przy Lei, przy Racheli i przy obu służebnicach
9.SPITZER.1937Gdy podniósł Jakób oczy swe i spojrzał, a oto Ezaw przybywa a z nim czterystu ludzi, więc rozdzielił dzieci między Leę i Rachelę i między dwie służebnice.
10.TYSIĄCL.WYD5Jakub spojrzał i zobaczył, że Ezaw nadciąga z czterystu ludźmi. Podzieliwszy więc dzieci między Leę, Rachelę i dwie niewolnice,
11.BRYTYJKAA gdy Jakub podniósł oczy swoje, zobaczył, że Ezaw nadchodzi a z nim czterystu mężów. Rozdzielił więc dzieci pomiędzy Leę, Rachelę i dwie służące.
12.POZNAŃSKAJakub podniósł oczy i zobaczył, że oto nadciąga Ezaw, a z nim czterystu mężów. Wtedy podzielił dzieci pomiędzy Leę, Rachelę i obie służebnice.
13.WARSZ.PRASKAW pewnej chwili Jakub podniósł oczy i zobaczył, że Ezaw nadciąga ze swymi czterystu ludźmi. Rozdzielił więc dzieci między Leę i Rachelę oraz dwie ich niewolnice.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jakób podniósł swoje oczy i spojrzał a oto nadciągał Esaw, a z nim czterystu ludzi. Zatem Jakób rozdzielił dzieci pomiędzy Leę, Rachelę oraz dwie służebnice.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Jakub podniósł oczy, zobaczył, że nadciąga Ezaw. Było z nim czterystu ludzi. Jakub rozdzielił więc dzieci pomiędzy Leę, Rachelę oraz dwie służące.