« 1Moj 33:9 1 Księga Mojżeszowa 33:10 1Moj 33:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPJakob rzekł: „Nie zamawiaj sie tak, ale nalazłli jeśm miłość przed twyma oczyma, weźmi darek moj, boć jeśm widział twarz twą jako bożą, bądźżeż mi miłościw,
2.WUJEK.1923I rzekł Jakób: Nie chciéj tak, proszę: ale jeźlim znalazł łaskę w oczach twoich, przyjmij mały dar z ręku moich; bom tak widział oblicze twoje, jakobym widział oblicze Boże. Bądż mi litościw,
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Jakób: Nie tak będzie proszę; jeźlim teraz znalazł łaskę w oczach twoich, weźmij upominek mój z ręki mojej, przeto, iżem widział oblicze twoje, jakobym widział oblicze Boże, i łaskawieś mię przyjął;
4.GDAŃSKA.2017I Jakub powiedział: Nie, proszę, jeśli znalazłem teraz łaskę w twoich oczach, przyjmij dar z mojej ręki, bo gdy zobaczyłem twoje oblicze, to jakbym widział oblicze Boga, i ty łaskawie mnie przyjąłeś.
5.NEUFELD.1863I rzekł Jakob: nie, proszę, jeżeli znalazłem łaskę w oczach twoich, to weźmiesz dań moją, z rąk moich; gdyż skoro oglądałem twarz twoją, jak się ogląda twarz Boga i byłeś mi przychylnym,
6.CYLKOWI rzekł Jakób: "Nie, proszę; jeżelim téż znalazł łaskę w oczach twoich, przyjmiesz podarunek mój z ręki mojej; gdyż oto ujrzałem oblicze twoje, jak gdyby się ujrzało oblicze anioła, a przyjąłeś mnie przychylnie!
7.KRUSZYŃSKIA Jakób rzekł: "Ależ nie! Jeślim znalazł łaskę w oczach twoich, przyjmij mój dar z mojej ręki; a to dlatego, że patrzałem na oblicze twoje, jako się patrzy na oblicze Boże i tyś mnie przygarnął.
8.MIESESA Jakób odpowiedział: „Ależ nie! Jeśli znalazłem łaskę u ciebie, przyjmiesz dar mój odemnie, albowiem oglądałem wszak oblicze twoje, jakgdybym oglądał oblicze istoty Boskiej, a ty byłeś łaskaw dla mnie.
9.SPITZER.1937Więc rzekł Jakób: – Ależ nie, proszę, jeśli znalazłem łaskę w oczach twoich, tedy przyjm podarunek mój z ręki mej dlatego, że ujrzałem oblicze twe, jakoby się ujrzało oblicze istoty boskiej, a przyjąłeś mnie życzliwie.
10.TYSIĄCL.WYD5Jakub rzekł: Ależ nie! Jeśli mnie darzysz życzliwością, przyjmij ode mnie ten mój dar. Bo przecież gdym ujrzał twe oblicze, było ono obliczem jakby istoty nadziemskiej, i okazałeś mi wielką życzliwość.
11.BRYTYJKARzekł Jakub: O, nie! Proszę cię, jeślim zdobył życzliwość twoją, przyjmij dar mój ode mnie, bo oglądałem oblicze twoje, jak się ogląda oblicze Boga i przyjąłeś mnie łaskawie.
12.POZNAŃSKAJakub jednak powiedział: - Ależ nie! Jeśli patrzysz na mnie życzliwym okiem, przyjmij podarek ode mnie. Bo gdy ja ujrzałem twoje oblicze, to jakbym ujrzał oblicze Boga, tak łaskawie mnie przyjąłeś.
13.WARSZ.PRASKAAle Jakub rzekł: O nie! Jeśli jesteś mi życzliwy, przyjmij, proszę, ten dar ode mnie. [Muszę bowiem wyznać, że] gdy cię spotkałem, zdawało mi się, że widzę oblicze istoty nadziemskiej. A ty okazałeś mi tyle dobroci.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jakób powiedział: Nie, proszę; jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, przyjmiesz mój podarunek z mojej ręki; gdyż oto ujrzałem twoje oblicze, jak gdybym zobaczył oblicze anioła, ale przychylnie mnie przyjąłeś.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITO, nie! - powiedział Jakub. - Proszę, jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, przyjmij ten dar z mojej ręki, szczególnie że oglądałem twoje oblicze, jakbym oglądał oblicze Boga - i przyjąłeś mnie życzliwie.