« 1Moj 33:7 1 Księga Mojżeszowa 33:8 1Moj 33:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPrzekł Ezau: „A cso to są za plugowie, cso mię są potkali?” otpowiedział Jakob: „Tobie jeśm posłał, abych nalazł twą miłość, panie moj”.
2.WUJEK.1923I rzekł Ezaw: Cóż to za hufy, którem potkał? Odpowiedział: Abych znalazł łaskę przed panem moim.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Ezaw: A ów wszystek hufiec na co, z którymem się spotkał? Odpowiedział Jakób: Abym znalazł łaskę przed oczyma pana mego.
4.GDAŃSKA.2017I Ezaw zapytał: Co znaczy cały ten obóz, z którym się spotkałem? Jakub odpowiedział: Abym znalazł łaskę w oczach mego pana.
5.NEUFELD.1863I rzekł: cóż to znaczy cały ten tabor, który spotkałem? i odrzekł: aby znaleźć łaskę w oczach pana swojego.
6.CYLKOWI rzekł: "Na cóż ci cały ten tabor, który spotkałem?" I odpowiedział: "Aby znaleźć łaskę w oczach pana mojego."
7.KRUSZYŃSKII rzekł Ezaw: "Co chcesz uczynić z całym tym obozem, który spotkałem?" I odpowiedział: "Aby znaleść łaskę w oczach mego pana".
8.MIESESOn [Ezaw] rzekł: „A czem ci cały obóz ten, który napotkałem”, on [Jakób] zaś odrzekł: „Ażeby znaleźć łaskę u pana mojego”.
9.SPITZER.1937Tedy rzekł: – Na cóż ci cały obóz ten, który spotkałem? A odrzekł (Jakób): – Aby znaleźć łaskę w oczach pana mego.
10.TYSIĄCL.WYD5Ezaw zapytał: Dla kogo są te wszystkie stada, które napotkałem? Jakub odpowiedział: Obyś mnie darzył życzliwością, panie mój!
11.BRYTYJKAA Ezaw rzekł: Co ma znaczyć cały ten twój obóz, który spotkałem? I odpowiedział: Chcę zdobyć życzliwość pana mego.
12.POZNAŃSKA[Ezaw] zaś zapytał: - Co znaczy cała ta twoja karawana, którą spotkałem? I odpowiedział: - Aby mój pan przyjął mnie życzliwie.
13.WARSZ.PRASKAA Ezaw spytał: A co z tymi stadami? Na to Jakub: [Są dla ciebie], żeby sobie zjednać twoją łaskawość, panie mój.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem Esaw powiedział: Po co ci ten cały tabor, który spotkałem? Zatem odpowiedział: Aby znaleźć łaskę w oczach mojego pana.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA co ma wspólnego z tobą ten cały obóz, który wcześniej spotkałem? - zapytał Ezaw. Posłałem go, aby znaleźć łaskę w oczach mego pana - odparł Jakub.