« 1Moj 34:14 1 Księga Mojżeszowa 34:15 1Moj 34:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPale będziem dobrze s wami moc się ślubować, acz będziecie chcieć ❬...❭ obrzezować kożdego pacholika miedzy wami,
2.WUJEK.1923Ale tak się możem porównać: jeźli zechcecie być nam podobni, a obrzeże się między wami każdy mężczyzna:
3.GDAŃSKA.1881A wszakże tym sposobem wam pozwolimy, jeźliże chcecie być nam podobni, aby był obrzezany między wami każdy mężczyzna;
4.GDAŃSKA.2017Zgodzimy się z wami tylko w ten sposób, jeśli zechcecie być do nas podobni i każdy z waszych mężczyzn będzie obrzezany.
5.NEUFELD.1863Wszakże pod tym warunkiem będziemy wam powolni, jeżeli będziecie jak my, aby obrzezaném było u was wszystko co jest męzkie.
6.CYLKOWWszakże pod tym warunkiem będziemy wam powolni, jeżeli staniecie się podobni do nas, aby obrzezany był u was każdy mężczyzna.
7.KRUSZYŃSKIPrzez to nie możemy spełnić waszego życzenia, jeżeli nie będzie u was, jako my, obrzezany każdy mężczyzna.
8.MIESESWszelako pod warunkiem tym ustąpim wam, jeżeli się staniecie tak jak my, iżby obrzezano u was każdego mężczyznę.
9.SPITZER.1937Tylko wtedy uczynimy zadość wam, jeżeli staniecie się, jak my, aby był obrzezany u was każdy mężczyzna.
10.TYSIĄCL.WYD5Tylko pod tym warunkiem zgodzimy się na waszą prośbę, jeśli staniecie się takimi jak my, poddając obrzezaniu każdego z waszych mężczyzn.
11.BRYTYJKATylko pod tym warunkiem wyrazimy zgodę, jeżeli staniecie się jak my, każąc obrzezać każdego mężczyznę u was.
12.POZNAŃSKAZgodzimy się jednak z wami, jeżeli upodobnicie się do nas i dokonacie obrzezania wszystkich mężczyzn.
13.WARSZ.PRASKASpełnimy waszą prośbę tylko pod tym warunkiem, że wszyscy wasi mężczyźni poddadzą się obrzezaniu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak będziemy wam posłuszni pod tym warunkiem, że staniecie się do nas podobni; zatem u was będzie obrzezany każdy mężczyzna.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJednak moglibyśmy się zgodzić pod warunkiem, że stalibyście się jak my, to znaczy obrzezalibyście u siebie każdego mężczyznę.