« 1Moj 34:5 1 Księga Mojżeszowa 34:6 1Moj 34:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPotem gdy Emor ociec Sychem szedł, chcąc s Jakobem mowić,
2.WUJEK.1923A gdy wyszedł Hemor, ojciec Sychemów, aby mówił z Jakóbem,
3.GDAŃSKA.1881Tedy wyszedł Hemor, ojciec Sychemów, do Jakóba, aby z nim mówił.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Chamor, ojciec Sychema, wyszedł do Jakuba, aby z nim porozmawiać.
5.NEUFELD.1863I wyszedł Chamor ojciec Szechema do Jakoba aby mówić z nim.
6.CYLKOWTedy wyszedł Chamor, ojciec Szechema, do Jakóba, aby rozmówić się z nim.
7.KRUSZYŃSKII wyszedł Hamor, ojciec Sychema, do Jakóba, aby z nim pomówić.
8.MIESESChămōr, ojciec Szěchema, wyszedł do Jakóba, ażeby rozmówić się z nim.
9.SPITZER.1937Tedy wyszedł Chamor, ojciec Szchema, do Jakóba, aby rozmówić się z nim.
10.TYSIĄCL.WYD5Chamor, ojciec Sychema, wybrał się do Jakuba, aby z nim porozmawiać.
11.BRYTYJKAChamor, ojciec Sychema, udał się do Jakuba, aby się z nim rozmówić.
12.POZNAŃSKAA Chamor, ojciec Sychema, przyszedł do Jakuba, by się z nim porozumieć.
13.WARSZ.PRASKATymczasem Chamor, ojciec Sychema, przyszedł do Jakuba, żeby z nim porozmawiać.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Chamor, ojciec Szechema, wyszedł do Jakóba, aby się z nim rozmówić.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Chamor, ojciec Sychema, przyszedł do Jakuba, aby z nim porozmawiać.