« 1Moj 34:6 1 Księga Mojżeszowa 34:7 1Moj 34:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPwtenczas pojdą synowie jego z pola, a usłyszawszy tę przygodę, barzo się rozgniewali, przeto że tę rzecz uczynił w Israhelu a ❬...❭ popełnił skutek zapowiedny.
2.WUJEK.1923Oto synowie jego przychodzili z pola: i usłyszawszy, co się stało, rozgniewali się bardzo, przeto że sprosną rzecz uczynił w Izraelu, a zgwałciwszy córkę Jakóbowę, nieprzystojną rzecz zbroił.
3.GDAŃSKA.1881A synowie Jakóbowi gdy przyszli z pola, a usłyszeli to, boleścią zjęci byli mężowie oni, i rozgniewali się bardzo, że tę sprośność uczynił w Izraelu, śpiąc z córką Jakóbową, co być nie miało.
4.GDAŃSKA.2017A gdy synowie Jakuba przyszli z pola i to usłyszeli, ubolewali nad tym i bardzo się rozgniewali, że dopuścił się haniebnego czynu w Izraelu, śpiąc z córką Jakuba, czego nie wolno robić.
5.NEUFELD.1863A synowie Jakoba przyszli z pola, usłyszawszy to; i zasmucili się ci mężowie i gniewało ich bardzo, że bezeceństwo dokonaném zostało na Jisraelu, by leżeć przy córce Jakoba, a tak stać się nie powinno.
6.CYLKOWA synowie Jakóba przyszli z pola, usłyszawszy o tém; i zasmucili się mężowie ci, i gniewało ich bardzo, że bezeceństwo spełnił w Israelu, leżąc przy córce Jakóba; a tak się nie czyni.
7.KRUSZYŃSKIGdy synowie Jakóba powrócili z pola, i gdy się dowiedzieli, oburzyli się ci mężowie i zapałali wielkim gniewem, że uczynił zniewagę w Izraelu, śpiąc z córką Jakóba, że nie powinien tak postąpić.
8.MIESESWtem wrócili synowie Jakóba z pola. Skoro mężowie słyszeli o tem, zasmucili się i oburzyli bardzo, albowiem popełnił niegodziwość względem Izraela: lec z córką Jakóba, a tak nie wolno czynić.
9.SPITZER.1937A synowie Jakóba przybyli z pola, gdy usłyszeli o tym, i zmartwili się mężowie ci i zawrzało w nich bardzo, że hańbę wyrządził w Izraelu, leżąc przy córce Jakóba, a tak nie godzi się czynić.
10.TYSIĄCL.WYD5Tymczasem synowie Jakuba wrócili z pola. I gdy się dowiedzieli, ogarnął ich smutek, a zarazem bardzo się rozgniewali, że popełniono czyn, który u Izraelitów uchodził za zbrodnię: zgwałcono córkę Jakuba, co było niegodziwością.
11.BRYTYJKAA gdy synowie Jakuba przyszli z pola i usłyszeli o tym, zasmucili się mężowie ci i bardzo się rozgniewali, że dopuścił się bezwstydnego czynu w Izraelu, śpiąc z córką Jakuba, a tak nie wolno.
12.POZNAŃSKAKiedy synowie Jakuba wrócili z pola i usłyszeli nowinę, wzburzyli się i wpadli w gniew; bo [Sychem] dopuścił się czynu hańbiącego Izraela przez zgwałcenie córki Jakuba. To była niegodziwość.
13.WARSZ.PRASKAKiedy synowie Jakuba wrócili z pastwiska i dowiedzieli się o wszystkim, zasmucili się bardzo, a potem zapłonęli gniewem, gdyż dopuszczono się [względem ich siostry] czynu, który uchodził wśród Izraelitów za zbrodnię; zgwałcenie córki Jakuba było zbrodnią.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy synowie Jakóba przyszli z pola usłyszeli o tym, co zaszło; więc ci mężowie się zasmucili oraz bardzo ich gniewało, że Szechem leżąc przy córce Jakóba spełnił bezeceństwo w Israelu, bowiem tak się nie czyni.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITSynowie Jakuba przyszli z pola, gdy tylko dowiedzieli się o wszystkim. Mężczyzn tych przepełniał gniew na Sychema, który postąpił wobec Izraela tak podle i bezmyślnie, hańbiąc córkę Jakuba - czego się nie robi!