« 1Moj 34:7 1 Księga Mojżeszowa 34:8 1Moj 34:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI mowił Emor k nim: „Sychem synu memu ślubiła się dziewka wasza, dajcie jemu ją żonę
2.WUJEK.1923Mówił tedy Hemor do nich: Dusza Sychem, syna mego spoiła się z córką waszą: dajcie mu ją za żonę.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Hemor do nich mówiąc: Sychem, syn mój, przyłożył serce swe ku córce waszej; dajcież mu ją proszę za żonę.
4.GDAŃSKA.2017I Chamor powiedział do nich: Mój syn Sychem przylgnął duszą do waszej córki. Dajcie mu ją, proszę, za żonę.
5.NEUFELD.1863I mówił Chamor z nimi w te słowa: Szechema syna mojego dusza pożądała córki waszéj, dajcie ją, proszę, mu za żonę.
6.CYLKOWI mówił Chamor z nimi w te słowa: "Szechem, syn mój, - zapragnęła dusza jego córki waszej; dajcież mu ją za żonę.
7.KRUSZYŃSKII przemówił do nich Hamor, rzekąc: "Dusza Sychema, syna mojego, przywiązała się do waszej córki, dajcie ją - proszę - mu za żonę.
8.MIESESChămōr rozmawiał z nim, mówiąc: „Dusza syna mego Szěchema zapragnęła córki waszej; dajcież jemu ją za żonę.
9.SPITZER.1937I rozmawiał Chamor z nimi, rzekłszy: – Szchem, syn mój, przywiązała się dusza jego do córki waszej, dajcie, proszę, ją mu za żonę.
10.TYSIĄCL.WYD5Chamor zaś tak do nich mówił: Sychem, syn mój, całym sercem przylgnął do waszej dziewczyny. Dajcie mu ją więc za żonę.
11.BRYTYJKAChamor zaś tak odezwał się do nich: Sychem, syn mój, całą duszą przylgnął do córki waszej. Dajcie mu ją za żonę, proszę,
12.POZNAŃSKAAle Chamor prosił ich: - Mój syn Sychem całym sercem przylgnął do waszej córki. Dajcież mu ją więc za żonę.
13.WARSZ.PRASKAAle Chamor tak się tłumaczył: Mój syn Sychem całym sercem pokochał twoją córkę. Zechciej więc dać mu ją za żonę.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Chamor mówił z nimi w te słowa: Moim synem jest Szechem. Jego dusza zapragnęła waszej córki; dajcie mu ją za żonę.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITChamor zaś rozmawiał z nimi tak: Sychem, mój syn, zakochał się w waszej córce bez reszty. Dajcie mu ją, proszę, za żonę.