« 1Moj 35:9 1 Księga Mojżeszowa 35:10 1Moj 35:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPrzekąc: „Dalej już nie będziesz wezwan Jakob, ale Israhel imię twe wez❬wa❭no będzie” ❬...❭
2.WUJEK.1923Mówiąc: Nie będziesz więcéj zwan Jakóbem: ale Izrael będzie imię twoje. I nazwał go Izraelem,
3.GDAŃSKA.1881I rzekł mu Bóg: Imię twoje jest Jakób; nie tylko będzie zwane imię twoje na potem Jakób, ale Izrael będzie imię twoje; i nazwał imię jego Izrael.
4.GDAŃSKA.2017I powiedział mu Bóg: Twoje imię jest Jakub. Nie będziesz już jednak zwany Jakubem, ale twoim imieniem będzie Izrael. I nadał mu imię Izrael.
5.NEUFELD.1863I rzekł do niego Bóg: imię twoje Jakob; nie będzie więcéj nazwaném imię twoje Jakob, ale Jisrael będzie imię twoje i nazwał imię jego Jisrael.
6.CYLKOWI rzekł do niego Bóg: "Imię twoje - Jakób; ale nie będzie nazwaném odtąd imię twoje: Jakób, lecz Israel będzie imię twoje." I nazwał imię jego: Israel.
7.KRUSZYŃSKII rzekł Bóg do niego: "Imię twoje Jakób; nie będziesz nazywany więcej tem imieniem Jakób, lecz imię twoje będzie Izrael". I dał mu imię Izrael.
8.MIESESi Bóg rzekł do niego: „Imię twoje: „Jakób”, ale odtąd nie będziesz się nazywał więcej: „Jakób”, lecz będziesz zwał się: „Izrael”’ [Jisrāēl] i nazwał go Izraelem.
9.TYSIĄCL.WYD5powiedział do niego: Imię twe jest Jakub, ale odtąd nie będą cię nazywać Jakubem, lecz będziesz miał imię Izrael.I tak otrzymał imię Izrael.
10.BRYTYJKAI rzekł do niego Bóg: Imię twoje jest Jakub; lecz odtąd nie będziesz się nazywał Jakub, ale imię twoje będzie Izrael. I nazwał go imieniem Izrael.
11.POZNAŃSKAi rzekł do niego: - Jakub jest twoje imię, lecz nie będziesz już odtąd nazywany Jakubem, lecz twoim imieniem będzie Izrael. Nadał mu zatem imię Izrael.
12.WARSZ.PRASKAPowiedział przy tym: Masz na imię Jakub, ale odtąd już nie będziesz się nazywał Jakub, lecz Izrael. I nadał mu imię Izrael.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bóg także powiedział do niego: Twoje imię jest Jakób; ale odtąd twoje imię nie będzie nazywane Jakób lecz twe imię będzie Israel. I nazwał jego imię Israel.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITNajpierw powiedział: Masz na imię Jakub, ale nie będziesz się już tak nazywał. Twoje imię brzmieć będzie Izrael. Takim właśnie imieniem go nazwał.