« 1Moj 35:11 1 Księga Mojżeszowa 35:12 1Moj 35:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPziemię, ktorą-m dał Abrahamowi a Isaakowi, dam tobie a twemu siemieniu po tobie”.
2.WUJEK.1923I ziemię, którąm dał Abrahamowi i Izaakowi, dam tobie, i nasieniu twemu po tobie.
3.GDAŃSKA.1881I ziemię, którąm dał Abrahamowi i Izaakowi, tobie ją dam, i nasieniu twemu po tobie dam tę ziemię.
4.GDAŃSKA.2017Ziemię, którą dałem Abrahamowi i Izaakowi, dam tobie i twemu potomstwu po tobie dam tę ziemię.
5.NEUFELD.1863A ziemię którą darowałem Abrahamowi i Jicchakowi, tobie ją oddam i nasieniu twojemu po tobie oddam tę ziemię.
6.CYLKOWA ziemię, którą dałem Abrahamowi i Ic'hakowi, tobie ją oddam, i potomstwu twojemu po tobie oddam ziemię tę."
7.KRUSZYŃSKIKraj, który dałem Abrahamowi i Izaakowi, tobie dam i potomstwu twojemu po tobie dam tę ziemię".
8.MIESESKraj, który dałem Abrahamowi i Izakowi, – tobie dam go, a i potomstwu twojemu po tobie dam ten Kraj”.
9.TYSIĄCL.WYD5Kraj, który dałem Abrahamowi i Izaakowi, daję tobie; i twemu przyszłemu potomstwu dam ten kraj.
10.BRYTYJKAA ziemię, którą dałem Abrahamowi i Izaakowi, dam tobie, i potomstwu twemu po tobie dam tę ziemię.
11.POZNAŃSKATen kraj, który dałem Abrahamowi i Izaakowi, dam tobie i twemu przyszłemu potomstwu (dam Ja ten kraj).
12.WARSZ.PRASKAKraj, który dałem Abrahamowi oraz Izaakowi, przekazuję tobie; daję go twojemu potomstwu.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ziemię, którą dałem Abrahamowi i Ic'hakowi tobie ją daję; a po tobie oddam tę ziemię twojemu potomstwu.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITA tę ziemię, którą dałem Abrahamowi i Izaakowi, dam tobie i twojemu potomstwu po tobie.