« 1Moj 37:1 1 Księga Mojżeszowa 37:2 1Moj 37:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A te są pokolenia jego: Józeph gdy miał szesnaście lat, pasł trzodę z bracią swą, jeszcze pacholęciem: i był z synami Bale i Zelphy, żon ojca swego: i oskarżył bracią swą przed ojcem o grzech bardzo sprosny.
2.GDAŃSKA.1881Teć są pokolenia Jakóbowe: Józef, gdy miał siedemnaście lat, pasł z bracią swoją trzody, (będąc pacholęciem), z synami Bali, i z synami Zelfy, żon ojca swego; i odnosił Józef sławę ich złą do ojca ich.
3.GDAŃSKA.2017To są dzieje rodu Jakuba: Gdy Józef miał siedemnaście lat, pasł stada ze swoimi braćmi; młodzieniec był z synami Bilhy i z synami Zilpy, żony swego ojca. I Józef donosił ojcu o ich złej sławie.
4.NEUFELD.1863Oto jest potomstwo Jakoba: Josef mając siedmnaście lat pasał z braćmi trzodę, i był chłopcem przy synach Bilhah i Zylpah, żon ojca swojego i doniósł Josef ich ojcu złośliwe spotwarzanie ich.
5.CYLKOWOto rodzinne dzieje Jakóba. Josef w wieku siedmnastu lat był wraz z bracią swoją pasterzem trzód - on to młodzieniec - z synami Bilhy i Zylpy, żon ojca swojego. I donosił Josef oszczerstwa ich złośliwe ojcu ich.
6.KRUSZYŃSKIOto dzieje Jakóba. Józef, mając lat siedmnaście, był pasterzem owiec ze swoimi braćmi. Jako młody, przebywał ze synami Bilchy i ze synami Zilpy, żon ojca swego; Józef doniósł ojcu ich o złych o nich wiadomościach.
7.MIESESOto dzieje potomków Jakóba: Józef, mając lat siedemnaście, pasł owce razem z braćmi swoimi, – będąc chłopcem, – z synami Bilhy i z synami Zylpy, żon ojca swojego, a przynosił Józef wieści o nich niedobre do ojca ich.
8.TYSIĄCL.WYD5Oto są dzieje potomków Jakuba. Józef jako chłopiec siedemnastoletni pasał trzody wraz ze swymi braćmi, synami żon jego ojca - Bilhy i Zilpy. Doniósł on ojcu, że źle mówiono o tych jego synach.
9.BRYTYJKAA oto dzieje rodu Jakuba: Gdy Józef miał siedemnaście lat i był jeszcze chłopcem, pasał trzodę z braćmi swymi, z synami Bilhy i z synami Zylpy, żony ojca swego. I donosił Józef ojcu ich, co o nich mówiono złego.
10.POZNAŃSKAA oto dzieje Jakuba: Józef jako siedemnastoletni młodzieniec był pasterzem owiec wespół ze swymi braćmi, synami drugorzędnych żon ojca, Bilhy i Zilpy. Józef donosił ojcu, co złego mówiono o braciach.
11.WARSZ.PRASKAA oto dzieje potomków Jakuba. Józef jeszcze jako siedemnastoletni chłopiec, wraz ze swymi braćmi, synami żon jego ojca, Bilhy i Zilpy, pasł trzody i donosił też ojcu o złym postępowaniu swoich braci.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto rodzinne dzieje Jakóba. W wieku siedemnastu lat Josef był pasterzem trzód wraz ze swoimi braćmi, z synami Bilhy i Zylpy, żonami swojego ojca. Josef donosił też swemu ojcu złośliwe ich oszczerstwa.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITOto dzieje rodu Jakuba: Gdy Józef miał siedemnaście lat i był jeszcze chłopcem, pasał owce ze swoimi braćmi, z synami Bilhy i z synami Zilpy, żon swojego ojca. Józef donosił ojcu o różnych postępkach swoich braci.