« 1Moj 37:7 1 Księga Mojżeszowa 37:8 1Moj 37:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Odpowiedzieli bracia jego: Izali królem naszym będziesz? albo poddani będziemy państwu twemu? Ta tedy przyczyna snów i mów, zazdrości i nienawiści żagwie przydawała.
2.GDAŃSKA.1881I odpowiedzieli mu bracia jego: Izali królować będziesz nad nami? i panować nam będziesz? stądże go jeszcze mieli w większej nienawiści, dla snów jego, i dla słów jego.
3.GDAŃSKA.2017I odpowiedzieli mu jego bracia: Czyżbyś miał królować nad nami? Czyż miałbyś nami rządzić? I jeszcze bardziej go znienawidzili z powodu snów i słów jego.
4.CYLKOWI rzekli mu bracia jego: "Alboż jako król królować chcesz nad nami? Alboż jako władca władać chcesz nami?" - I zaczęli go jeszcze bardziej nienawidzieć za sny jego, i za słowa jego.
5.KRUSZYŃSKII rzekli doń bracia jego: "Czyż to królować będziesz nad nami, czyż to będziesz rządził nami?". I jeszcze więcej go znienawidzili z powodu snów jego i z powodu słów jego.
6.MIESESBracia jego odrzekli mu: „Czy ty władzę królewską roztoczysz nad nami, izali ty będziesz rządy sprawował nad nami?”, – i znienawidzili go jeszcze bardziej za sny jego i za słowa jego.
7.TYSIĄCL.WYD5Rzekli mu bracia: Czyż miałbyś jako król panować nad nami i rządzić nami jak władca? I jeszcze bardziej go nienawidzili z powodu jego snów i wypowiedzi.
8.BRYTYJKARzekli do niego bracia: Czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Czy chciałbyś naprawdę nami rządzić? I jeszcze bardziej znienawidzili go z powodu snów i słów jego.
9.POZNAŃSKANa to bracia powiedzieli do niego: - Czy miałbyś królować nad nami albo przewodzić wśród nas? I znienawidzili go jeszcze bardziej z powodu jego snów i jego słów.
10.WARSZ.PRASKAPowiedzieli na to jego bracia: Czy ma to oznaczać, że chcesz być naszym królem albo rządzić nami niczym jakiś władca? I nienawidzili go coraz bardziej z powodu jego snów i tego, co im powiedział.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc jego bracia mu powiedzieli: Czy chcesz nad nami panować jako król? Czy chcesz nami władać jako władca? I zaczęli go jeszcze bardziej nienawidzić za jego sny oraz za jego słowa.
12.EIB.BIBLIA.2016Czy naprawdę chciałbyś królować nad nami? - zapytali bracia. - Czyżbyś tak bardzo chciał nami rządzić? Z powodu takich snów i innych podobnych wypowiedzi tym bardziej go nienawidzili.