« 1Moj 3:24 1 Księga Mojżeszowa 4:1 1Moj 4:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPotem Adam poznał cielestnie Jewę swą żonę, j[d]iż to poczęła i urodziła Kaima a rzekąc: „Mam od Boga płod człowieczy”.
2.WUJEK.1923Adam potem poznał żonę swoję Hewę, która poczęła i porodziła Kaina, mówiąc: Otrzymałam człowieka przez Boga.
3.GDAŃSKA.1881Potem Adam poznał Ewę, żonę swoję, która poczęła i porodziła Kaina, i rzekła: Otrzymałam męża od Pana.
4.GDAŃSKA.2017Potem Adam obcował ze swoją żoną Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. I powiedziała: Otrzymałam mężczyznę od PANA.
5.NEUFELD.1863I człowiek poznał Chawę żonę swoją i poczęła i urodziła Kaina i rzekła: nabyłam mężczyznę od Wiekuistego.
6.CYLKOWA Adam poznał Chawę, żonę swoją, i poczęła, i urodziła Kaina; bo rzekła: "Nabyłam mężczyznę od Wiekuistego."
7.KRUSZYŃSKIAdam poznał żonę swoją Ewę, a ta poczęła i porodziła Kaina i rzekła: "Otrzymałam człowieka z pomocą Bożą".
8.MIESESAdam poznał żonę swą Ewę; ona poczęła i urodziła Kaina i rzekła: „Nabyłam mężczyznę od Wiekuistego”.
9.SPITZER.1937I Adam uznał Chawę żoną swą i poczęła i urodziła Kaina i powiedziała: Uzyskałam mężczyznę od Wiekuistego.
10.TYSIĄCL.WYD5Mężczyzna zbliżył się do swej żony, Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła: Otrzymałam mężczyznę od Pana.
11.BRYTYJKAAdam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: Wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana.
12.POZNAŃSKAI współżył Adam ze swoją żoną Ewą. A ona poczęła i urodziła Kaina. I powiedziała: - Otrzymałam mężczyznę dzięki Jahwe!
13.WARSZ.PRASKAI zbliżył się mężczyzna do swojej żony, Ewy, a ona poczęła i urodziła Kaina. I rzekła: Z pomocą Jahwe urodziłam człowieka.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Adam poznał cieleśnie Chawę, swoją żonę, więc poczęła i urodziła Kaina; bo powiedziała: Nabyłam mężczyznę od WIEKUISTEGO.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie Adam zbliżył się do swojej żony Ewy. Poczęła ona zatem i urodziła Kaina. Dałam początek mężczyźnie, podobnie jak PAN - powiedziała.