« 1Moj 4:9 1 Księga Mojżeszowa 4:10 1Moj 4:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekł jest Pan k niemu: „Csoś uczynił? Głos twego [twego] brata krwie ku mnie krzyczy z ziemie.
2.WUJEK.1923I rzekł do niego: Coś uczynił? głos krwie brata twego woła do mnie z ziemie.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Bóg: Cóżeś uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi.
4.GDAŃSKA.2017Bóg zapytał: Cóż uczyniłeś? Głos krwi twego brata woła do mnie z ziemi.
5.NEUFELD.1863I rzekł: cóżeś uczynił? głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi!
6.CYLKOWI rzekł: "Cóżeś uczynił! Głos krwi brata twego woła do Mnie z ziemi!
7.KRUSZYŃSKII rzekł: "Cóżeś ty uczynił? Głos krwi twojego brata woła do mnie z ziemi.
8.MIESESA On rzekł: „Cóżeś ty zrobił?! krew brata twego skarży się przedemną głośno z ziemi.
9.SPITZER.1937Więc rzekł (Bóg): – Cóżeś uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi.
10.TYSIĄCL.WYD5Rzekł Bóg: Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!
11.BRYTYJKAI rzekł: Cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi.
12.POZNAŃSKAA [Jahwe] rzekł: - Cóżeś uczynił! Oto krew twego brata woła ku mnie z ziemi.
13.WARSZ.PRASKAPowiedział mu tedy Bóg: Cóżeś uczynił? Krew twojego brata woła z ziemi do Mnie!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Bóg powiedział: Co uczyniłeś! Głos krwi twojego brata woła do Mnie z ziemi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCóż ty zrobiłeś? - spytał PAN. - Rozlana krew twojego brata woła do Mnie z ziemi.