« 1Moj 4:13 1 Księga Mojżeszowa 4:14 1Moj 4:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPOwa toć mię dzisia wyrzucisz z pospolstwa ludskiego a twego oblicza będę się kryć, a będę tułaczem a zbiegiem po wszej ziemi, a ktokoli mię najdzie, ten mię zabije”.
2.WUJEK.1923Oto mię dziś wyganiasz od oblicza ziemie, i skryję się przed obliczem twojem, i będę tułaczem i zbiegiem na ziemi: każdy tedy, który mię najdzie, zabije mię.
3.GDAŃSKA.1881Oto mię dziś wyganiasz z oblicza tej ziemi, a przed twarzą twoją skryję się, i będę tułaczem, i biegunem na ziemi; i stanie się, że ktokolwiek mię znajdzie, zabije mię.
4.GDAŃSKA.2017Oto wyganiasz mnie dziś z powierzchni ziemi, a przed twoją twarzą będę ukryty. Będę tułaczem i zbiegiem na ziemi, a stanie się tak, że ktokolwiek mnie spotka, zabije mnie.
5.NEUFELD.1863Otóż wypędziłeś mnie dzisiaj z ponad ziemi, i przed Twojém obliczem mam się ukrywać, a będąc tułaczem i włóczęgą na ziemi, stanie się, iż ktokolwiek mnie spotka, zabije mnie.
6.CYLKOWOto wypędzasz mnie dzisiaj z oblicza tej ziemi, abym się ukrywał przed obliczem Twojém, a był tułaczem i zbiegiem na ziemi; wszak ktokolwiek mnie spotka, zabije mnie!"
7.KRUSZYŃSKIOto dzisiaj wypędziłeś mnie z powierzchni ziemi, ukryję się przed obliczem twojem i będę zbiegiem i tułaczem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie".
8.MIESESSkoro wygnałeś mnie dziś z tej ziemi, – alboż przed tobą się ukryję, – i stanę się zbiegiem, tułaczem na ziemi, zabije mnie każdy, kto mnie spotka”.
9.SPITZER.1937Oto, wypędzasz mnie dziś z powierzchni tej roli i przed obliczem Twoim kryć się muszę i będę tułaczem i zbiegiem na ziemi; a stanie się, że ktokolwiek mnie spotka, zabije mnie!
10.TYSIĄCL.WYD5Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli i mam się ukrywać przed Tobą, i być tułaczem i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić!
11.BRYTYJKAOto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem twoim. Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie.
12.POZNAŃSKAJeżeli bowiem wypędzasz mnie teraz z tej ziemi i jeśli mam się ukrywać przed Tobą i mam być tułaczem i zbiegiem na świecie, każdy, kto mnie spotka, będzie mnie mógł zabić.
13.WARSZ.PRASKASkoro mnie wypędzasz z tej ziemi, skoro mam się ukrywać przed Tobą jako tułacz i zbieg, to [znaczy, że] każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto dziś mnie wypędzasz z oblicza tego kraju, bym się ukrywał przed Twym obliczem, i był tułaczem oraz zbiegiem na ziemi; przecież ktokolwiek mnie spotka, ten mnie zabije.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITSkoro wypędzasz mnie z tych pól i mam kryć się przed Tobą, być tułaczem i wędrowcem na ziemi, to teraz może zabić mnie każdy, kto odkryje, kim jestem.