« 1Moj 4:14 1 Księga Mojżeszowa 4:15 1Moj 4:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI otpowiedział k niemu Bog: „Nie tako będzie, ale wszelki, kto zabije Kaima, siedmkroć nad nim pomszczono będzie”. I położył Bog znamię na Kaimie, aby jego nie zabił każdy, ktoż by jego nalazł.
2.WUJEK.1923I rzekł mu Pan: Żadną miarą tak nie będzie: ale każdy, ktoby zabił Kaina, siedmiorako będzie karan. I włożył Pan na Kaina znamię, aby go nie zabijał wszelki, któryby go nalazł.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł mu Pan: Zaiste, ktobykolwiek zabił Kaina, siedmioraką odniesie pomstę. I włożył Pan na Kaina piętno, aby go nie zabijał, ktobykolwiek znalazł.
4.GDAŃSKA.2017PAN mu odpowiedział: Zaprawdę, ktokolwiek zabije Kaina, poniesie siedmiokrotną zemstę. I nałożył PAN na Kaina piętno, aby nie zabił go nikt, kto by go spotkał.
5.NEUFELD.1863I rzekł doń Wiekuisty: zaiste, ktokolwiek zabije Kaina, siedmkroć pomszczoném to będzie. I zrobił Wiekuisty Kainowi znamię, aby nie zabił go, ktokolwiek go spotka.
6.CYLKOWI rzekł doń Wiekuisty: "Zaiste, ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną poniesie pomstę." I uczynił Wiekuisty dla Kaina znak, aby go nie zabijał każdy, kto go spotka.
7.KRUSZYŃSKII rzekł do niego Bóg: "Tak, ktobykolwiek zabił Kaina, siedmiokrotnie pomszczony będzie". I umieścił Bóg piętno na Kainie, aby ktokolwiek go spotkał, nie zabijał go.
8.MIESESA Wiekuisty rzekł do niego: „Zaiste, ktokolwiek zabiłby Kaina, – siedmiokrotnie będzie on pomszczony”, i Wiekuisty uczynił Kainowi znak, ażeby nie zabijał jego nikt, kto go spotka.
9.SPITZER.1937Więc rzekł doń Wiekuisty: – Dlatego, ktokolwiek zabiłby Kaina, siedmiokroć pomszczony będzie. – I uczynił Wiekuisty Kainowi znak, aby nie zabił go (nikt), kto go spotka.
10.TYSIĄCL.WYD5Ale Pan mu powiedział: O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotnej pomsty doświadczy! Dał też Pan znamię Kainowi, aby go nie zabił nikt, kto go spotka.
11.BRYTYJKAI rzekł Pan do niego: Nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka.
12.POZNAŃSKAJahwe jednak rzekł do niego: - O, nie! Ktokolwiek bowiem zabiłby Kaina, doznałby pomsty siedmiokrotnej! I Jahwe wycisnął na Kainie znamię, aby nie zabił go przypadkiem ktoś, kto by go spotkał.
13.WARSZ.PRASKAAle Jahwe powiedział: O, nie! Ktokolwiek zabiłby Kaina będzie pomszczony siedmiokrotnie. I wycisnął Jahwe na Kainie specjalne znamię, aby nikt, ktokolwiek go spotka, nie odważył się go zabić.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A WIEKUISTY powiedział do niego: Zaiste, ktokolwiek by zabił Kaina, poniesie siedmiokrotną pomstę. WIEKUISTY uczynił też znak dla Kaina, by go nikt nie zabijał, kto go spotka.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz PAN mu odpowiedział: Będzie inaczej. Kto by zabił Kaina, ściągnie na siebie siedmiokrotną pomstę! I umieścił PAN znak na Kainie, aby nie zabił go nikt, kto odkryje, kim jest.