« 1Moj 4:15 1 Księga Mojżeszowa 4:16 1Moj 4:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWyszedł Kain z pospolstwa przed obliczym bożym i bydlił zbiegiem na wschod słuńca ❬w❭ pirwszej krainie od raja, jeż to słowie Eden.
2.WUJEK.1923I wyszedłszy Kain od oblicza Pańskiego, mieszkał wygnańcem na ziemi ku wschodowéj części Eden.
3.GDAŃSKA.1881Tedy odszedł Kain od oblicza Pańskiego, i mieszkał w ziemi Nod, na wschód słońca od Eden.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy odszedł Kain sprzed oblicza PANA i zamieszkał w ziemi Nod, na wschód od Edenu.
5.NEUFELD.1863I uszedł Kain z przed oblicza Wiekuistego i osiadł w ziemi Nod, na wschód Edenu.
6.CYLKOWI tak uszedł Kain z przed oblicza Wiekuistego, i osiadł w krainie Nod, na wschód od Edenu.
7.KRUSZYŃSKII odszedł Kain od oblicza Bożego, i zamieszkał w ziemi Nod, na wschód Edenu.
8.MIESESKain odszedł od Wiekuistego i osiadł w Kraju Nod [Tułaczki] na wschód od Edenu.
9.SPITZER.1937Tedy odszedł Kain sprzed oblicza Wiekuistego i zamieszkał w Krainie Nod, na wschód od Edenu.
10.TYSIĄCL.WYD5Po czym Kain odszedł od Pana i zamieszkał w kraju Nod, na wschód od Edenu.
11.BRYTYJKAI odszedł Kain sprzed oblicza Pana, i zamieszkał w ziemi Nod, na wschód od Edenu.
12.POZNAŃSKAI tak odszedł Kain sprzed oblicza Jahwe. Potem osiadł w krainie Nod, na wschód od Edenu.
13.WARSZ.PRASKAPotem odszedł Kain od Jahwe i osiadł w kraju Nod, na wschód od Edenu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I tak Kain uszedł sprzed oblicza WIEKUISTEGO oraz osiadł w krainie Nod, na wschodzie od Edenu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITI tak Kain odszedł sprzed oblicza PANA. Przemierzał ziemię tułaczą na wschód od Edenu.