« 1Moj 4:18 1 Księga Mojżeszowa 4:19 1Moj 4:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPJenże to pojął dwie żenie: jednej jimię było Ada, a drugiej jimię Sella.
2.WUJEK.1923Który pojął dwie żony: imię jednéj Ada, a imię drugiéj Sella.
3.GDAŃSKA.1881I pojął sobie Lamech dwie żony; imię jednej, Ada, a imię drugiej, Sella.
4.GDAŃSKA.2017I Lamek pojął sobie dwie żony. Imię jednej było Ada, a drugiej – Silla.
5.NEUFELD.1863I pojął sobie Lemech dwie żony, imię jednéj było Adah a imię drugiéj Cyllah.
6.CYLKOWI pojął sobie Lemech dwie żony; imię jednej: Ada, a imię drugiej: Cylla.
7.KRUSZYŃSKII pojął sobie Lamech dwie żony: imię jednej Ada, a imię drugiej - Cilla.
8.MIESESLemech wziął sobie dwie żony: na imię jednej Ada, drugiej zaś na imię Cyla [Cilla].
9.SPITZER.1937I pojął sobie Lemech dwie żony; imię jednej: Ada, a imię drugiej: Cylla.
10.TYSIĄCL.WYD5Lamek wziął sobie dwie żony. Imię jednej było Ada, a drugiej - Silla.
11.BRYTYJKALamech pojął sobie dwie żony. Imię jednej było Ada, a imię drugiej Sylla.
12.POZNAŃSKALemek pojął dwie żony; jednej było na imię Ada, drugiej zaś Cilla.
13.WARSZ.PRASKALamek miał dwie żony. Jedna nazywała się Ada, a druga – Silla.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Lemech pojął sobie dwie żony; imię jednej to Ada, a imię drugiej to Cylla.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITLamech pojął dwie żony. Jednej było na imię Ada, a drugiej Sylla.