« 1Moj 4:22 1 Księga Mojżeszowa 4:23 1Moj 4:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rze❬k❭ł Lamech swyma żonama drzewiej rzeczonyma Ade a Selle: „Słyszcie głos moj, żony Lamechowy a pożałujcie słow mych. Zabiłeśm człowieka na mem łowie a młodzieńca w gniewie mem.
2.WUJEK.1923I rzekł Lamech żonom swym, Adzie i Selli: Słuchajcie głosu mego, żony Lamechowe, posłuchajcie mowy mojéj: żeciem zabił męża na ranę moję, i młodzieniaszka na siność moję:
3.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł Lamech żonom swym, Adzie i Selli: Słuchajcie głosu mego, żony Lamechowe, posłuchajcie słów moich; zabiłbym ja męża za zranienie moje, i młodzieńca za siność moję.
4.GDAŃSKA.2017I Lamek powiedział swym żonom, Adzie i Silli: Słuchajcie mego głosu, żony Lameka, posłuchajcie moich słów; zabiłem mężczyznę za zranienie mnie i młodzieńca za siniec.
5.NEUFELD.1863I rzekł Lemech do żon swoich: Ado i Cyllo słuchajcie głosu mego! Żony Lemecha rozważajcie moje słowa! Bo męża zabiję za ranę swoją, a wyrostka za bliznę swoją.
6.CYLKOWI rzekł Lemech do żon swoich: "Ado i Cyllo, słuchajcie głosu mojego, żony Lemecha dajcie ucho mowie mojej! Oto mężów zabiłem za ranę moją, a młodzieńce za siniec mój.
7.KRUSZYŃSKII rzekł Lamech do żon swoich: Ada i Cilla słuchajcie głosu mego, Żony Lamecha słuchajcie słowa mego: Że zabiłem męża za ranę moją, a młodzieńca za zranienie moje.
8.MIESESLemech rzekł raz do żon swoich: „Ado i Cylo, słuchajcie głosu mego, żony Lemecha zważajcie na mą mowę! Zaprawdę! męża zabijam za ranę moją, chłopca za mój siniec.
9.SPITZER.1937I rzekł Lemech do żon swych, Ady i Cylli: Słuchajcie głosu mego, żony Lemecha! Dajcie posłuch mowie mej! Oto, męża zabiłem za ranę moją a młodzieńca za siniec mój!
10.TYSIĄCL.WYD5Lamek rzekł do swych żon, Ady i Silli: Słuchajcie, co wam powiem, żony Lameka. Nastawcie ucha na moje słowa: Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko - jeśli mi zrobi siniec!
11.BRYTYJKAI rzekł Lamech do swych żon: Ado i Syllo, słuchajcie głosu mojego! Wy, żony Lamecha, nadstawcie ucha na słowo moje! Męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec.
12.POZNAŃSKAPewnego razu Lemek rzekł do swych żon: - Ado i Cillo, słuchajcie mego głosu! Żony Lemeka, zważajcie na moje słowa: Zabiłem ja męża - za zranienie mnie, A dziecko - za siniec!
13.WARSZ.PRASKALamek powiedział raz do swoich żon: Posłuchajcie mnie, Ado i Sillo! Nadstawcie uszu na moje słowa, żony Lameka! Gotów byłbym zabić człowieka dorosłego, gdyby mnie zranił, a nawet dziecko, gdyby nabiło mi sińca!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem Lemech powiedział do swych żon: Słuchajcie mojego głosu Ado i Cyllo żony Lemecha, nadstawcie ucho ku mojej mowie. Oto zabiłem mężów za moją ranę, a za mój siniec młodzieńców.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPewnego razu Lamech oznajmił swoim żonom: Ado i Syllo, posłuchajcie mego głosu! Żony Lamecha, zważcie na to, co powiem: Tak, zabiłem mężczyznę, ponieważ mnie zranił, chłopca natomiast, ponieważ mnie uderzył.