« 1Moj 4:2 1 Księga Mojżeszowa 4:3 1Moj 4:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI stało się jest potem po małych dniech, że obietował Kaim se zboża [żytnego se] [wszego] ziemskiego dary Bogu,
2.WUJEK.1923I stało się po wielu dni, iż Kain ofiarował Panu dary z owoców ziemie.
3.GDAŃSKA.1881I stało się po wielu dni, iż przyniósł Kain z owocu ziemi ofiarę Panu.
4.GDAŃSKA.2017Z biegiem czasu zdarzyło się, że Kain przyniósł PANU ofiarę z plonów ziemi.
5.NEUFELD.1863I stało się po upływie pewnego czasu, przyniósł Kain z owoców ziemi dań Wiekuistemu.
6.CYLKOWI stało się po niejakim czasie, iż przyniósł Kain z owocu ziemi dar Wiekuistemu;
7.KRUSZYŃSKII stało się, że po upływie czasu Kain złożył Bogu ofiarę z owoców ziemi.
8.MIESESPo okresie czasu działo się, iż Kain przyniósł dar [mincha] Wiekuistemu z ziemiopłodów,
9.SPITZER.1937I stało się po upływie czasu, że przyniósł Kain z plonów ziemi dar Wiekuistemu.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy po jakimś czasie Kain składał Panu w ofierze płody roli,
11.BRYTYJKAPo niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych
12.POZNAŃSKAPo pewnym czasie Kain złożył Jahwe ofiarę z płodów roli.
13.WARSZ.PRASKAPo pewnym czasie Kain składał ofiarę dla Jahwe z płodów ziemi;
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A po pewnym czasie stało się, że Kain przyniósł WIEKUISTEMU dar z owoców ziemi;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPo pewnym czasie Kain złożył PANU ofiarę z plonów ziemi.