« 1Moj 4:3 1 Księga Mojżeszowa 4:4 1Moj 4:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa Abel też z pirzwego przypłodka swego stada obietował natłustsze. I weźrzał Gospodzin na Abela a na jego ofierę,
2.WUJEK.1923Abel téż ofiarował z pierworodnych trzody swojéj, i z tłustości ich: i wejrzał Pan na Abela i na dary jego.
3.GDAŃSKA.1881Także i Abel przyniósł z pierworodztw trzód swoich i z tłustości ich; i wejrzał Pan na Abla i na ofiarę jego.
4.GDAŃSKA.2017Także Abel przyniósł z pierworodnych swej trzody i z ich tłuszczu. A PAN wejrzał na Abla i jego ofiarę.
5.NEUFELD.1863I Hebel przyniósł także z pierworodnych owiec swoich, a to z najtłustszych. I uwzględnił Wiekuisty Hebla i dań jego.
6.CYLKOWA Hebel przyniósł również z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. I wejrzał Wiekuisty na Hebla i na dar jego;
7.KRUSZYŃSKII Abel również złożył z pierworodnych swego stada i z ich tłuszczu. I wejrzał Bóg na Abia i na jego ofiarę;
8.MIESESa Abel przyniósł również pierworodne z trzody swojej i tłuszcz ich. Wiekuisty zwrócił się do Abla i do jego daru,
9.SPITZER.1937I Abel przyniósł – także on – z pierwocin trzody swej i z tłuszczem ich; tedy wejrzał Wiekuisty na Abla i na dar jego.
10.TYSIĄCL.WYD5i również Abel składał pierwociny z drobnego bydła i z jego tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę;
11.BRYTYJKAAbel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę.
12.POZNAŃSKAAbel także złożył w ofierze pierworodne zwierzęta ze swej trzody i tłuszcz z nich. Jahwe wejrzał łaskawie na Abla i na jego ofiarę,
13.WARSZ.PRASKAtakże Abel przygotował ofiarę z najprzedniejszych sztuk swojej trzody i z ich tłuszczu. Otóż, Jahwe wejrzał łaskawie tylko na Abla i jego ofiarę,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.także Hebel przyniósł z pierworodnych swojej trzody oraz z ich tłuszczu. Zaś PAN wejrzał na Hebla oraz na jego dar;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITAbel również złożył ofiarę - z tłuszczu swych pierworodnych owiec. PAN odniósł się przychylnie do Abla i jego ofiary.